Ve výchozím nastavení může zákazník hlasovat pouze jednou. Po opakovaném hlasování se mu objeví upozornění, že již hlasoval. Tuto možnost není možné změnit.

Upozornění! Přihlášený zákazník se identifikuje dle přihlašovacích údajů a tak je možné zajistit 100%, že bude v jedné anketě hlasovat pouze jednou. Nepřihášený zákazník se identifikuje podle veřejné IP adresy. Ta je v systému uložena po dobu 7 dní, kdy z dané IP adresy je možné pouze jednou hlasovat.