Pro správné zobrazování cen a související výpočty je třeba v systému zadat, zda jste jako provozovatel e-shopu plátcem nebo neplátcem DPH. Tuto informaci vkládáte do databáze již při vytvoření e-shopu. Nastavení ovlivňuje, jak se zobrazují ceny v administraci, na e-shopu z pohledu zákazníka, v grafice a v souvisejících dokumentech, ve kterých se s cenami pracuje. Toto nastavení se totiž zohledňuje i ve faktuře v podobě rozpisu DPH pro daňové účely. Pokud zakládáte e-shop jako neplátce a časem se plátcem stanete, je možné to v administraci změnit následujícím způsobem.

Popis v administraci

  1. V menu administrace zvolte sekci Nastavení / Základní / Nastavení obchodu.
  2. V oddílu Hlavní nastavte pole Plátce DPH.
  3. Uložte změny.

Nepomohla Vám tato nápověda?

Požádejte o radu zkušené eshopery v UPgates poradně.

UPgates poradna