Na základě režimu plátce / neplátce DPH se nastavuje zvláštní režim zobrazení e-shopu a generování účetních dokumentů.

Nastavení provozovatele e-shopu

Pro správné zobrazování cen a související výpočty je třeba v systému zadat, zda jste jako provozovatel e-shopu plátcem nebo neplátcem DPH. Tuto informaci vkládáte do databáze již při vytvoření e-shopu. Nastavení ovlivňuje, jak se zobrazují ceny v administraci, na e-shopu z pohledu zákazníka, v grafice a v souvisejících dokumentech, ve kterých se s cenami pracuje. Toto nastavení se totiž zohledňuje i ve faktuře v podobě rozpisu DPH pro daňové účely. Pokud zakládáte e-shop jako neplátce a časem se plátcem stanete, je možné to v administraci změnit následujícím způsobem.

Popis v administraci

 1. V menu administrace zvolte sekci Nastavení / Základní / Nastavení obchodu.
 2. V oddílu Hlavní nastavte pole Plátce DPH.
 3. Uložte změny.

Ověření plátce DPH (zákazník)

Ověření, zda je zákazník, který nakupuje na vašem e-shopu, skutečně plátcem DPH, jak tvrdí. Funkci oceníte zejména v případě prodeje do zahraničí. Pokud je ověřený zákazník z jiné země než provozovatel e-shopu, zobrazí se mu v košíku a v dokumentech částky bez DPH. Systém je napojen na databázi VIES (VAT Information Exchange System) a ověřuje subjekty se sídlem v rámci EU.

Ověření v administraci

Po kliknutí na odkaz Ověřit plátce DPH se otevře vyskakovací okno s informací, zda je nebo není zákazník ověřen na základě podmínek ověření viz. níže. Funkce se vyskytuje v administraci na těchto místech:

 • Detail zákazníka - záložka Popis, oddíl Firemní údaje pole DIČ.
 • Detail objednávky - záložka Zákazník, oddíl Firemní údaje pole DIČ.

Nákup bez DPH pro plátce

Aby se ověřilo na e-shopu, zda je zákazník plátcem DPH a tak mohl automaticky nakupovat za ceny bez DPH, je třeba mít aktivovanou funkci Nákup bez DPH pro plátce (více zde). Na e-shopu si zákazník v košíku (dodací údaje) nebo v registraci účtu zákazníka sám zaškrtne, že je plátcem DPH a systém toto automaticky ověří.

Podmínky ověření

Aby byl plátce DPH označen jako ověřený, musí být splněno:

 • DIČ v databázi VIES existuje v rámci příslušné země.
 • Název společnosti se přesně shoduje s názvem v databázi VIES.

Upozornění! Občas se stane, že databáze pošle chybu nebo žádný výsledek ověření. V tom případě systém nahlásí chybu a ověření je třeba opakovat za chvíli.

Nákup bez DPH pro plátce

Pokud jste plátci DPH a chcete umožnit prodej bez DPH právnickým osobám, které jsou také plátci, je možné na e-shopu aktivovat ověření, zda je zákazník/firma provádějící objednávku plátce DPH. Pokud je firma z jiné země než provozovatel e-shopu, nezobrazují se jí v košíku částky s DPH, ale pouze bez DPH. Rovněž budou uváděny pouze částky bez DPH ve vygenerované objednávce. Ověření probíhá na základě propojení na databázi VIES. Ověření můžete provádět v administraci (více zde) nebo při objednávce.

Na svém e-shopu zapnete automatické ověření plátce funkcí Nákup bez DPH pro plátce následujícím způsobem. V praxi se to projeví z pohledu zákazníka tím, že následujících místech e-shopu přibude volba Plátce DPH s možností zaškrtnout nebo odškrtnout.

Zobrazení funkce na e-shopu

 • Košík (Dodací údaje) - Přejděte do dodacích údajů v košíku. Pole je součástí Firemních údajů.
 • Vytvořit účet (je třeba být nepřihlášený) - Přejděte do registračního formuláře zákazníka pro založení účtu. Pole je součástí Firemních údajů.
 • Profil zákazníka - Přihlašte se do svého zákaznického účtu (více zde) a přejděte do záložky Profil. Pole je součástí Firemních údajů.

Pokud v těchto formulářích zákazník zaškrtne pole Plátce DPH, na pozadí se spustí ověřování. V případě ověření zůstane pole nadále zaškrtnuté, v opačném případě se odškrtne.

Aktivace funkce v administraci

 1. V menu administrace zvolte sekci Nastavení / Základní / Nastavení obchodu.
 2. Upravte pole Nákup bez DPH pro plátce na Ano.
 3. Uložte změny.

Zobrazení na e-shopu

Zrušení DPH v administraci

Další možností je zrušit DPH až poté, co objednávka dorazí do administrace. Více zde.  

IČ DPH (Slovensko)

Pro Slovensko platí nepochybně jiné daňové předpisy než pro Českou republiku. Jedním z nich, který můžete řešit, je absence českého DIČ u plátců daně na Slovensku.

Pro označení slovenských firem se užívá:

 • IČO mají všechny subjekty,
 • DIČ mají neplátci daně,
 • IČ DPH mají jen plátci daně.

V UPgates se ve výchozím nastavení zobrazuje pouze IČO a DIČ. Pokud máte e-shop na Slovensku a jste plátci daně, řeší se zobrazování IČ DPH přejmenováním názvu DIČ v překladech e-shopu. Pro nastavení postupujte následovně

Postup v administraci

 1. V menu administrace zvolte sekci Obsah / Překlady.
 2. Do vyhledávacího pole zadejte DIČ.
 3. Kliknutím na ikonku tužky a přejmenujte z DIČ na IČ DPH. Více informací najdete v nápovědě zde.
 4. Provedené změny uložte.

Nově se bude místo DIČ zobrazovat na všech místech e-shopu včetně dokladů označení IČ DPH.

Nepomohla Vám tato nápověda?

Požádejte o radu zkušené eshopery v UPgates poradně.

UPgates poradna