V menu již máte vytvořené kategorie. Změna pozice v rámci stejné úrovně menu se dělá následovně.

Pro přesunutí kategorie do jiného menu je třeba změnit nadřaznou kategorii (více zde).

Postup v administraci

  1. V menu administrace zvolte sekci Kategorie / Seznam kategorií.
  2. Ná řádku kategorie uchopíte ikonu  a přetáhnete ji na novou pozici.

Nepomohla Vám tato nápověda?

Požádejte o radu zkušené eshopery v UPgates poradně.

UPgates poradna