V menu již máte vytvořené kategorie (více zde). Řekneme si, jak měnit jejich pořadí v rámci stejné úrovně menu. Dále zde najdete návod, jak přesunout kategorii do jiné větve menu.

Změna pozice v rámci stejné úrovně menu

Upravit pozici kategorie můžete tak, že myší uchopíte ikonu  a přetáhnete ji na novou pozici. Přesouvat můžete ale jen v rámci stejné úrovně menu. Nikoli tedy do vyšší úrovně. Toto se řeší v následujícím bodě.

Změna nadřazené kategorie

Pro přesun kategorie do jiné nadřazené kategorie slouží funkce nadřazená kategorie.

V detailu kategorie, kterou chcete upravovat najdete oddíl Hlavní. Vyberete funkci Nadřazená kategorie. Zobrazí se okno se stromovou strukturou menu. V něm vyberete novou nadřazenou kategorii.

Diskuse