V menu již máte vytvořené kategorie. Změna pozice v rámci stejné úrovně menu se dělá následovně.

Postup v administraci

  1. V menu administrace zvolte sekci Kategorie / Seznam kategorií.
  2. Ná řádku kategorie uchopíte ikonu  a přetáhnete ji na novou pozici.

Diskuse
Často se ptáte