1. Registrace do Balíkobotu

Pro vytvoření propojení na službu Balikobot.cz je třeba se registrovat - Registrace Balikobot.cz

Na základě úspěšné registrace vás bude kontaktovat zástupce s pokyny.

2. Aktivace v UPgates

Obchodní zástupce Balíkobotu vám sdělí API Uživatele a API Klíč. Tyto údaje vyplníte do sekce Propojení / Balikobot.

3. Nastavení dopravců

  1. Přejděte do sekce  Nastavení / Objednávky / Doprava, kde je potřeba jednotlivé dopravce přiřadit do Balikobotu. 
  2. Pomocí ikony tužky se prokliknete do detailu dopravy.
  3. V oddílu Vlastní pole máte již založené pole s názvem Balíkobot - typ dopravy. Pokud přesto ve vaší administraci toto pole chybí, založte jej podle návodu zde.
  4. Z nabídky pole vyberte příslušného dopravce. Tím dojde ke správnému spárování Dopravy s příslušnou službou Balikobotu. Pokud v nabídce nějaká služba Balikobotu chybí, kontaktujte zákaznickou podporu s požadavkem na její dodání.
  5. Uložte provedené úpravy.

Příklad - V administraci e-shopu máte vytvořenou dopravu Česká pošta - Balík do ruky. Ve vlastním poli Balikobot - typ dopravy vyberte Česká pošta s.p. DR - Balík do ruky - DR.

Nepomohla Vám tato nápověda?

Požádejte o radu zkušené eshopery v UPgates poradně.

UPgates poradna