Balíkobot

Profil doplňku

Nastavení doplňku

1. Registrace do Balíkobotu

Pro vytvoření propojení na službu Balikobot.cz je třeba se registrovat - Registrace Balikobot.cz

Na základě úspěšné registrace vás bude kontaktovat zástupce s pokyny.

2. Aktivace v Upgates

Obchodní zástupce Balíkobotu vám sdělí API Uživatele a API Klíč. Tyto údaje vyplníte do sekce Doplňky / Balikobot.

V administraci e-shopu lze zadat pouze jedny přístupové údaje pro Balíkobot.

3. Nastavení dopravců

 1. Přejděte do sekce  Nastavení / Objednávky / Doprava, kde je potřeba jednotlivé dopravce přiřadit do Balikobotu. 
 2. Pomocí ikony tužky se prokliknete do detailu dopravy.
 3. V oddílu Vlastní pole máte již založené pole s názvem Balíkobot - typ dopravy. Pokud přesto ve vaší administraci toto pole chybí, založte jej podle návodu zde.
 4. Z nabídky pole vyberte příslušného dopravce. Tím dojde ke správnému spárování Dopravy s příslušnou službou Balikobotu.
 5. Uložte provedené úpravy.

Příklad - V administraci e-shopu máte vytvořenou dopravu Česká pošta - Balík do ruky. Ve vlastním poli Balikobot - typ dopravy vyberte Česká pošta s.p. DR - Balík do ruky - DR.

Dopravce vybraný v poli Balikobot - typ dopravy může pro Balíkobot nabízet jiné možnosti než při běžném způsobu odesílání zásilky. Například pro daného dopravce nemusí být v Balíkobotu k dispozici všechny pobočky pro osobní odběr, které tento dopravce obvykle nabízí. Tuto záležitost nelze v e-shopu ovlivnit.

Propojení na Balíkobot neumožňuje odesílat data týkající se faktury, celního prohlášení nebo výběr vlastního balení.

Seznam služeb dopravců pro Balíkobot se aktualizuje automaticky podle dat od Balíkobotu.

Stavy u Balíkobotu

Objednávka může nabývat tří stavů vyřízení u Balíkobotu.

 1. Žádný (--) Nově vytvořené objednávky nemají žádný stav (dvě pomlčky).
 2. Připraveno - Tímto stavem jsou označeny objednávky, které byly přidány do Balíkobotu. Mají přiřazeno číslo balíku a je vytvořen štítek. Lze odebrat pro úpravu.
 3. Expedováno - Objednávka, která byla expedována. Tzn. byl objednán svoz u Balíkobotu. V tomto stavu již nelze odebrat z Balíkobotu.

Zobrazení v detailu objednávky

Zobrazení v seznamu objednávek

V seznamu objednávek je nutné mít zobrazený sloupec Balíkobot - stav

Stav objednávky po akci v Balíkobotu

V administraci e-shopu přejděte do sekce Doplňky / Balíkobot, oddíl Rozšířené.

Stav objednávky lze automaticky změnit po následujících operacích v Balikobotu:

 • Po přidání objednávky do Balíkobotu
 • Po objednání svozu u Balíkobotu

  Stav objednávky se po objednání svozu v Balíkobotu nezmění ihned. Změna stavu se projeví v průběhu následujících 5 minut.

Přidání objednávky do Balíkobotu

V seznamu objednávek

Přidat objednávku do Balíkobotu můžete v sekci  Objednávky / Seznam objednávek. V seznamu označte položky a vyberte Přidat do Balíkobotu. Více zde.

V detailu objednávky

Do Balíkobotu lze přidávat také z detailu objednávky.

 1. Přejděte do detailu vybrané objednávky pomocí ikonky .
 2. Pokud máte aktivované propojení Balikobot (více zde), zobrazí se v záložce Popis oddíl Balíkobot.
 3. Klikněte na tlačítko + Přidat do Balíkobotu.

Popis balíku

Různí dopravci potřebují popis daného balíku pro různé účely jako např. stanovení ceny dopravy, jak velké auto mají poslat atd. Údaje bývají zpravidla nepovinné.

Potíže při přidání do Balíkobotu

Během přidání objednávky do Balíkobotu se může objevit upozornění, že došlo k problému. Důvod, proč se tak stalo a jak problém odstranit najdete v historii objednávky. V detailu objednávky přejděte do záložky Historie, kde si zobrazte odpovídající upozornění. Problém může být v nevalidních informacích v adrese zákazníka atp.

Změna stavu u Balíkobotu

Po přidání objednávky do Balíkobotu se změní stav u Balíkobotu na Připraveno. Objednávka má přiřazeno číslo balíku a je vytvořen štítek. Lze odebrat pro úpravu.

Více o stavech u Balíkobotu najdete zde.

Stav objednávky po přidání do Balíkobotu

Po přidání objednávky do Balíkobotu je možné automaticky nastavit změnu stavu samotné objednávky. Více zde.

Tisk štítků

Díky Balíkobotu můžete vytisknout k jednotlivým balíkům štítky.

V seznamu objednávek (hromadně)

Hromadný tisk štítků provedete v sekci Objednávky / Seznam objednávek. V seznamu označte potřebné objednávky a ve spodním menu vyberte volbu Hromadné štítky. Více zde.

V detailu objednávky (jednotlivě)

V detailu vybrané objednávky přejděte na oddíl Balíkobot. U vybraného balíku klikněte na ikonku .

Pozicování štítku na stránce

V rámci optimalizace tisku se zobrazí okno pro přizpůsobení pozice štítku na stránce papíru. Kliknutím na jeden z obdelníků pozici vyberete.

Odeslání dat dopravci u Balíkobotu

Objednávky ve stavu Připraveno (více zde) lze odeslat ze seznamu objednávek pomocí volby Balíkobot - odeslání dat v menu Více. Balíkobot objednávky přepošle jednotlivým dopravcům.

Vybrat si můžete, u jakých dopravců chcete odeslat data. Odeslání provedete kliknutím na tlačítko Odeslat data na řádku konkrétního dopravce.

U objednávek odeslaných do Balíkobotu již nelze editovat jejich dopravu. Aby nedošlo k dodatečným úpravám, které by poté způsobily problémy v systému Balíkobotu.

Změna stavu u Balíkobotu

Objednávka, u které byl objednán svoz v Balíkobotu, je označena stavem Expedováno. V tomto stavu již nelze objednávka odebrat z Balíkobotu.

Více o stavech u Balíkobotu najdete zde.

Stav objednávky po svozu u Balíkobotu

Po objednání svozu u Balíkobotu je možné automaticky nastavit změnu stavu samotné objednávky. Více zde.

Na této stránce

Další zdroje informací

Facebook Forum

Výměna zkušeností, rady a tipy mezi provozovateli e-shopů na systému Upgates.

Přejít do fóra

Akademie

Získejte znalosti od našich specialistů na marketing, obchod, právo a podnikání.

Přejít do akademie

Novinky z Blogu

Co nového jsme pro vás připravili nebo chystáme najdete na blogu.

Přejít do blogu

Nepodařilo se Vám najít tu správnou odpověď?

Kontaktujte naši technickou podporu, která je tu pro vás od pondělí do pátku 8:00 až 16:00 hod.

Zákaznická podpora