Profil propojení

Nastavení propojení

1. Registrace do Balíkobotu

Pro vytvoření propojení na službu Balikobot.cz je třeba se registrovat - Registrace Balikobot.cz

Na základě úspěšné registrace vás bude kontaktovat zástupce s pokyny.

2. Aktivace v Upgates

Obchodní zástupce Balíkobotu vám sdělí API Uživatele a API Klíč. Tyto údaje vyplníte do sekce Propojení / Balikobot.

3. Nastavení dopravců

 1. Přejděte do sekce  Nastavení / Objednávky / Doprava, kde je potřeba jednotlivé dopravce přiřadit do Balikobotu. 
 2. Pomocí ikony tužky se prokliknete do detailu dopravy.
 3. V oddílu Vlastní pole máte již založené pole s názvem Balíkobot - typ dopravy. Pokud přesto ve vaší administraci toto pole chybí, založte jej podle návodu zde.
 4. Z nabídky pole vyberte příslušného dopravce. Tím dojde ke správnému spárování Dopravy s příslušnou službou Balikobotu. Pokud v nabídce nějaká služba Balikobotu chybí, kontaktujte zákaznickou podporu s požadavkem na její dodání.
 5. Uložte provedené úpravy.

Příklad - V administraci e-shopu máte vytvořenou dopravu Česká pošta - Balík do ruky. Ve vlastním poli Balikobot - typ dopravy vyberte Česká pošta s.p. DR - Balík do ruky - DR.

Seznam dopravců pro Balíkobot se aktualizuje automaticky podle dat od Balíkobotu.

Stavy u Balíkobotu

Objednávka může nabývat tří stavů vyřízení u Balíkobotu.

 1. Žádný (--) Nově vytvořené objednávky nemají žádný stav (dvě pomlčky).
 2. Připraveno - Tímto stavem jsou označeny objednávky, které byly přidány do Balíkobotu. Mají přiřazeno číslo balíku a je vytvořen štítek. Lze odebrat pro úpravu.
 3. Expedováno - Objednávka, která byla expedována. Tzn. byl objednán svoz u Balíkobotu. V tomto stavu již nelze odebrat z Balíkobotu.

Zobrazení v detailu objednávky

Zobrazení v seznamu objednávek

V seznamu objednávek je nutné mít zobrazený sloupec Balíkobot - stav

Stav objednávky po akci v Balíkobotu

Přejděte do Propojení / Balíkobot, oddíl Rozšířené.

Stav objednávky lze automaticky změnit po následujících operacích v Balikobotu:

 • Po přidání objednávky do Balíkobotu
 • Po objednání svozu u Balíkobotu

  Stav objednávky se po objednání svozu v Balíkobotu nezmění ihned. Změna stavu se projeví v průběhu následujících 5 minut.

Přidání objednávky do Balíkobotu

V seznamu objednávek

Přidat objednávku do Balíkobotu můžete v sekci  Objednávky / Seznam objednávek. V seznamu označte položky a vyberte Přidat do Balíkobotu. Více zde.

V detailu objednávky

Do Balíkobotu lze přidávat také z detailu objednávky.

 1. Přejděte do detailu vybrané objednávky pomocí ikonky .
 2. Pokud máte aktivované propojení Balikobot (více zde), zobrazí se v záložce Popis oddíl Balíkobot.
 3. Klikněte na tlačítko + Přidat do Balíkobotu.

Popis balíku

Různí dopravci potřebují popis daného balíku pro různé účely jako např. stanovení ceny dopravy, jak velké auto mají poslat atd. Údaje bývají zpravidla nepovinné. Níže na obrázku je příklad zobrazení okna pro dopravce Česká pošta.

Potíže při přidání do Balíkobotu

Během přidání objednávky do Balíkobotu se může objevit upozornění, že došlo k problému. Důvod, proč se tak stalo a jak problém odstranit najdete v historii objednávky. V detailu objednávky přejděte do záložky Historie, kde si zobrazte odpovídající upozornění. Problém může být v nevalidních informacích v adrese zákazníka atp.

Změna stavu u Balíkobotu

Po přidání objednávky do Balíkobotu se změní stav u Balíkobotu na Připraveno. Objednávka má přiřazeno číslo balíku a je vytvořen štítek. Lze odebrat pro úpravu.

Více o stavech u Balíkobotu najdete zde.

Stav objednávky po přidání do Balíkobotu

Po přidání objednávky do Balíkobotu je možné automaticky nastavit změnu stavu samotné objednávky. Více zde.

Tisk štítků

Díky Balíkobotu můžete vytisknout k jednotlivým balíkům štítky.

V seznamu objednávek (hromadně)

Hromadný tisk štítků provedete v sekci Objednávky / Seznam objednávek. V seznamu označte položky a vyberte Hromadné štítky. Více zde.

V detailu objednávky (jednotlivě)

V detailu vybrané objednávky zobrazte oddíl Balíkobot. U vybraného balíku klikněte na ikonku .

Pozicování štítku na stránce

V rámci optimalizace tisku se zobrazí okno pro přizpůsobení pozice štítku na stránce papíru. Kliknutím na jeden z obdelníků pozici vyberete.

Odeslání dat dopravci u Balíkobotu

Objednávky ve stavu Připraveno (více zde) lze pomocí tlačítka Balíkobot - odeslání dat poslat do Balíkobotu. Balíkobot objednávky přepošle jednotlivým dopravcům.

Vybrat si můžete, u jakých dopravců chcete data odeslat.

Změna stavu u Balíkobotu

Objednávka, u které byl objednán svoz v Balíkobotu, je označena stavem Expedováno. V tomto stavu již nelze objednávka odebrat z Balíkobotu.

Více o stavech u Balíkobotu najdete zde.

Stav objednávky po svozu u Balíkobotu

Po objednání svozu u Balíkobotu je možné automaticky nastavit změnu stavu samotné objednávky. Více zde.

Na této stránce
Zpět

Další zdroje informací

Facebook poradna

Výměna zkušeností, rady a tipy mezi provozovateli e-shopů na systému UPgates.

Přejít do poradny

Akademie

Získejte znalosti od našich specialistů na marketing, obchod, právo a podnikání.

Přejít do akademie

Novinky z Blogu

Co nového jsme pro vás připravili nebo chystáme najdete na blogu.

Přejít do blogu

Nepodařilo se Vám najít tu správnou odpověď?

Kontaktujte naši technickou podporu, která je tu pro vás od pondělí do pátku 8:00 až 16:00 hod.

Zákaznická podpora