Samotné vygenerování dokumentu faktura může být rovněž doprovázeno zasláním systémového emailu.

Postup v administraci

1. Vytvoře novou šablonu systémového emailu a poté pokračujte v postupu níže.

  1. V menu administace zvolte sekci Nastavení / Objednávky / Fakturace.
  2. Klikněte na pole Systémový email.
  3. Zvolte požadovanou šablonu.
  4. Uložte.