Pro efektivní správu objednávek je důležitá automatizace. Následující příklad ukazuje, jak nastavit účtenku jako přílohu do systémového emailu. V případě platebních bran je v tomto případě třeba nastavit systémový email Platba objednávky, který je vázán na stav Platba úspěšná. Obdobným způsobem můžete připojit libovolný dokument k libovolnému systémovému emailu. 

Postup v administraci

  1. V menu administace zvolte sekci Nastavení / Emaily / Systémové emaily.
  2. Klikněte na emailovou šablonu Platba objednávky.
  3. Sjeďte níže do oddílu Přílohy.
  4. Zaškrtněte Účtenka. 
  5. Uložte.

Diskuse
Často se ptáte

Nepomohla Vám tato nápověda?

Požádejte o radu zkušené eshopery v UPgates poradně.

UPgates poradna