V případě platebních bran je třeba nastavit systémový email Platba objednávky, který je vázán na stav Platba úspěšná. Následující postup vám umožňuje nastavit účtenku jako přílohu k emailu. 

Postup v adminstraci

  1. V menu administace zvolte sekci Nastavení / Emaily / Systémové emaily.
  2. Klikněte na emailovou šablonu Platba objednávky.
  3. Sjeďte níže do oddílu Přílohy.
  4. Zaškrtněte Účtenka. 
  5. Uložte.