Funkce pracuje na stejném principu, jako globální nastavení pro celý e-shop (více zde), ale na rozdíl od něj platí individuální pouze pro daný produkt u kterého limit nastavíte. Cílem je, abyste mohli mít nastavené obecné upozornění na nedostatek zásob pro celý obchod, ale zároveň mohli mimořádně sledovat ještě jednotlivé produkty, které mají například delší dobu dodání od dodavatele a je třeba je objednávat na sklad s větším předstihem. Nastavení sledování počtu kusů platí také pro varianty produktu. 

Individuální nastavení limitu stavu zásob pro produkt má vyšší prioritu než globální. Jinými slovy, pokud máte globální nastavení na 0 ks a individuální u některého produktu na 2 ks, bude pro něj platit ta hodnota 2 ks, zatímco u ostatních 0 ks.

Tuto funkci můžete následně provázat s automatickou akcí. Nedojde tak pouze upozornění na nízký počet zásob na skladě, ale produkt se může také automaticky deaktivovat nebo archivovat pokud klesne například na nulovou zásobu (více zde). 

Popis v administraci

  1. V menu administrace zvolte sekci Produkty / Seznam produktů.
  2. Zvolte produkt, který chcete spravovat.
  3. Sjeďte na konec oddílu Vlastní pole. 
  4. Klikněte na tlačítko "Nastavení".
  5. V seznamu najděte klíč "stock_limit" a klikněte na ikonku "přidat".
  6. Vyplňte požadované a klikněte uložit.

Zobrazení v administraci

Seznam produktů (nebo variant), které mají zásobu pod limitem stavu zásob můžete zobrazit v menu administrace zvolte sekci Přehled / Přehled.

Nepomohla Vám tato nápověda?

Požádejte o radu zkušené eshopery v UPgates poradně.

UPgates poradna