Mít pořádek v evidenci skladových zásob je základním předpokladem efektivního chodu vašeho e-shopu. Proto jsme vytvořili modul, který vám bude hlídat produkty, jejichž stav na skladě je pod určitým limitem. UPgates umožnuje nastavit si limit stavu zásob globálně pro všechny produkty, nebo pomocí vlastního pole individuálně pro konkrétní produkt. Limit stavu zásob je vhodný pro uživatele, kteří řeší u svých produktů a variant stavy zásob.

Popis v administraci

  1. V menu administrace zvolte sekci Produkty / Seznam produktů.
  2. Zvolte produkt, který chcete spravovat.
  3. Sjeďte na konec oddílu Vlastní pole. 
  4. Klikněte na tlačítko "Nastavení".
  5. V seznamu najděte klíč "stock_limit" a klikněte na ikonku "přidat".
  6. Vyplňte požadované a klikněte uložit.