Některá z propojení mohou vyžadovat export souboru CSV s požadovanými daty v jiném kódování, než které je nastavené ve výchozím stavu. Kódování exportu lze nastavit v administraci následujícím způsobem.

Postup v administraci

  1. V menu administrace zvolte sekci Nastavení / Administrace / Rozšířené.
  2. Klikněte na rolovací nabídku Kódování CSV.
  3. Zvolte požadovanou možnost.
  4. Uložte.

Na výběr máte možnosti Windows-1250 (výchozí) nebo UTF-8. Nastavení Windows-1250 je výchozím nastavením pro program MS Excel. V ostatních programech jako např. Libre Office je třeba toto kódování vybrat při otevírání souboru.

Otevření souboru v MS Excel

Windows-1250 je výchozím kódování pro otevírání souborů v programu MS Excel, takže se soubor otevře ihned správně bez dalšího nastavování.

Otevření souboru v LibreOffice

Program je open source, tedy je zdarma. Stáhnout si jej můžete zde.

Při otevírání je třeba nastavit parametry souboru podle následujícího náhledu. Zejména si dejte pozor na:

  1. Znaková sada (kódování) Windows-1250.
  2. Oddělení pomocí Středníku. Ostatní možnosti je třeba odškrtnout.
  3. Oddělovač řetězců ".

Nepomohla Vám tato nápověda?

Požádejte o radu zkušené eshopery v UPgates poradně.

UPgates poradna