Kódování a data CSV souboru

Některá z propojení mohou vyžadovat export souboru CSV s požadovanými daty v jiném kódování, než které je nastavené ve výchozím stavu. Kódování exportu lze nastavit v administraci následujícím způsobem.

Postup v administraci

  1. V menu administrace zvolte sekci Nastavení / Administrace / Rozšířené.
  2. Klikněte na rolovací nabídku Kódování CSV.
  3. Zvolte požadovanou možnost.
  4. Uložte.

Na výběr máte možnosti Windows-1250 (výchozí) nebo UTF-8. Nastavení Windows-1250 je výchozím nastavením pro program MS Excel. V ostatních programech jako např. Libre Office je třeba toto kódování vybrat při otevírání souboru.

Otevření souboru v MS Excel

Windows-1250 je výchozím kódování pro otevírání souborů v programu MS Excel, takže soubor se otevře ihned správně bez dalšího nastavování.

Otevření souboru v LibreOffice

Program je open source a zdarma k dispozici. Stáhnout si jej můžete zde.

Při otevírání je třeba nastavit parametry souboru podle následujícího náhledu. Zejména si dejte pozor na:

  1. Znaková sada (kódování): je potřeba zvolit podle nastavení v e-shopu, více zde. Ve výchozím nastavení je použita hodnota Windows-1250.
  2. Možnosti oddělovače: zvolte možnost Odděleno pomocí a zaškrtněte pole Středník. Ostatní možnosti je potřeba odškrtnout.
  3. Oddělovač řetězců: nastavit na znak ".

Data v CSV souboru

CSV je ve své podstatě textový soubor, kde jsou jednotlivé údaje rozděleny pomocí stejného oddělovače. Pokud se CSV soubor otevře v programu pro práci s tabulkami (např. Excel), pak může tento program nesprávně vyhodnotit údaje obsažené v CSV souboru. V otevíraném CSV souboru poté nastaví nevhodný typ buňky, který může provést nechtěnou změnu zejména u číslených hodnot. Například u čísel začínajících nulou dojde k odstranění počáteční nuly apod.

Tento způsob chování tabulkových programů nelze z naší strany nijak ovlivnit, jedná se o vlastnost daného programu. V CSV souboru se nedá uložit žádná dodatečná informace, která by sdělila tabulkovému programu, jaký typ buňky má nastavit pro konkrétní údaje. Pro ověření údajů obsažených v CSV souboru je možné jej otevřít v textovém programu (Poznámkový blok apod.).

Na této stránce

Další zdroje informací

Facebook poradna

Výměna zkušeností, rady a tipy mezi provozovateli e-shopů na systému UPgates.

Přejít do poradny

Akademie

Získejte znalosti od našich specialistů na marketing, obchod, právo a podnikání.

Přejít do akademie

Novinky z Blogu

Co nového jsme pro vás připravili nebo chystáme najdete na blogu.

Přejít do blogu

Nepodařilo se Vám najít tu správnou odpověď?

Kontaktujte naši technickou podporu, která je tu pro vás od pondělí do pátku 8:00 až 16:00 hod.

Zákaznická podpora