Pro vytvoření variant je třeba mít nejdříve připravené parametry, dle kterých se budou generovat jednotlivé varianty s unikátními kódy produktu.

Postup v administraci

1. Vytvořte parametry, ze kterých budou varianty produktu nastaveny a poté pokračujte v postupu níže.

 1. V menu administrace zvolte sekci Produkty / Seznam produktů.
 2. Klikněte na produkt, kterých chcete spravovat.
 3. Zvolte záložku Kombinace oddíl Varianty.
 4. Klikněte na tlačítko nastavit parametry.
 5. Zaškrtněte sady parametrů, ze kterých budete varianty tvořit.
 6. Klikněte uložit.
 7. Zaškrtněte konkrétní hodnoty parametrů pro danou položku.
 8. Klikněte generovat.
 9. Systém vygenerujete tabulku kombinací zadaných parametrů.
 10. U tabulky variant proveďte dodatečné úpravy, jako je promazání nevhodných kombinací, doplnění kódů a nastavení informací odlišných od hlavního produktu.
 11. Uložte.