Pokud nechcete mít automaticky generovaný kód slevových kupónů, je možné si vytvořit vlastní v excelu a následně je naimportovat do systému.

V případě importu musí mít hodnoty GLOBAL_YN zadáno 1 (ano) nebo 0 (ne). Více najdete v dokumentaci zde.

Postup v administraci

  1. V menu administrace zvolte sekci Marketing / Slevové kupóny.
  2. Klikněte na tlačítko Import CSV.
  3. Vložte CSV soubor.
  4. Klikněte Import.

Struktura CSV

Import slevových kuponů, záhlaví CSV souboru musí vypadat takto:

GLOBAL_YN; VOUCHER_CODE; AMOUNT; USED_FROM; CURRENCY_ID; DATE_FROM; DATE_TO; NOTE

Dokumentace CSV - slevové kupóny

Dokumentaci najdete zde.

Nepomohla Vám tato nápověda?

Požádejte o radu zkušené eshopery v UPgates poradně.

UPgates poradna