Ke každému zobrazení ceny patří označení měny. To je možné provést daným symbolem (např. $ nebo textem EUR a pod.). Kromě označení je možné každou měnu individuálně formátovat:

  • Zaokrouhlení cen (využije se zejména při výpočtu cen bez nebo s DPH, odečtu slev atd.),
  • Oddělovač desetin a tisíců.

Nastavení konkrétních specifikací provedete následujícím způsobem.

Postup v administraci

  1. Zvolte sekci Nastavení / Základní / Měny.
  2. Vyberte měnu, kterou chcete upravovat.
  3. V jejím nastavení doplňte symbol před nebo za číselnou hodnotou měny.
  4. Vyplňte další požadované údaje.
  5. Provedené změny uložte.

Nepomohla Vám tato nápověda?

Požádejte o radu zkušené eshopery v UPgates poradně.

UPgates poradna