Funkce umožňuje zobrazit zákazníkům místo dostupnosti Není skladem jinou alternativní dostupnost (např. dodání do 14 dnů). Díky tomu nepřijdete o zákazníky, kteří jsou ochotní si na pozdější dodání počkat.

Podmínky aktivace funkce

  • Musí být zapnutá automatická funkce Dostupnost dle stavu zásob (více zde). V opačném případě si dostupnosti nastavujete ručně. 
  • Funkce začne funkgovat, jakmile na základě stavu zásob automatika nastaví systémovou dostupnost Není skladem (více zde). S vlastními dostupnostmi typu Není skladem tato funkce nepočítá.
  • Musí být nastavená hodnota Nedostupnosti. Najdete ji v detailu vybraného produktu v záložce Popis a oddílu Hlavní.

Pokud nebude Nedostupnost vyplněná, zobrazí se u produktu klasické Není skladem.

Nastavení v importu produktů

Hodnotu Nedostupnosti můžete také zadat v nastavení importu produktů. Tzn. všechny nově importované produkty nebudete muset nastavovat v detailu každého produktu zvlášť.

Více informací o zakládání položek pomocí importu najdete zde.

Importem nelze Nedostupnosti již aktualizovat. Je možné je jen ručně nebo pomocí hromadných úpravách (více zde) editovat.

Nepomohla Vám tato nápověda?

Požádejte o radu zkušené eshopery v UPgates poradně.

UPgates poradna