Nejčastější chyby v produktových obrázcích a jak na ně

Obrázky dávají mnoho vizuálních informací o produktu a jsou jednou z prvních věcí, na kterou zákazníkům padne zrak. Je proto důležité věnovat jim zvýšenou pozornost. Téměř každý e-shop se potýká s chybami v obrázcích a mnohé z nich nejsou na první pohled viditelné.

Pokud máte ve vašem e-shopu velké množství produktů, odhalení chyb zabere hodiny času. Ukážeme si, jak je detekovat a jakou mají příčinu a dopad na inzerci. A poradíme vám, jak se nadobro vyhnout tomu, aby se opakovaly. Pomocníky na této cestě vám budou webový nástroj Audit obrázků a online aplikace pro úpravu obrazové inzerce Feed Image Editor.

Chybějící obrázky

Jedním z nejzávažnějších problémů, se kterým se můžete setkat, jsou chybějící obrázky. Produkty bez obrázků ztrácejí na atraktivitě a pro zákazníky budou na okraji zájmu. Hlavním problémem je také to, že je pak nebudete moci inzerovat na srovnávačích zboží.

Důvodů, proč se vám obrázky nezobrazují, může být více:

  1. Chybějící URL adresa obrázku v elementu IMGURL. Řešení je jednoduché - vyhledat ve feedu chybějící pole a doplnit adresy. Pokud máte tisíce produktů, zabere vám to obrovské množství času. Dobrým pomocníkem vám zde bude audit obrázků, který tyto chyby odhalí rychle a hromadně v celém feedu.
  2. Chybějící obrázky. Zatímco se URL adresy dají hravě doplnit do elementů, obrázky se vám budou hledat hůře. Nejdříve si je zkuste vyžádat přímo od výrobce nebo dodavatele. Pokud u nich neuspějete, můžete využít jednu z mnoha produktových fotobank. Vyhledávání v jedné z nejznámějších je integrováno přímo ve Feed Image Editoru. Za předpokladu, že u těchto produktů máte ve feedu dostupné EAN kódy, vyhledáte chybějící obrázky na jedno kliknutí. Když se vám je přesto nepodaří vyhledat, nezbývá vám nic jiného, než abyste si je nafotili sami, případně si pro tento účel najali agenturu nebo freelancera.

Nedostupné obrázky

Nedostupné obrázky představují podobný problém jako v předešlém případě. Obrázky se nebudou u produktů zobrazovat, příčina je však odlišná. Element IMGURL máte vyplněn správně a obrázkové soubory vám nechybí. 

Chyba je v tomto případě na straně webového serveru, na kterém máte své obrázky uložené. Může se jednat o dočasný výpadek, nesprávně nastavená přístupová práva nebo jinou technickou chybu. Tyto problémy jsou snadno přehlédnutelné a zbytečně zabrzdí inzerci vašeho zboží. Řešením je obrátit se na správce webového serveru.

Nepodporovaný formát

Existují desítky grafických formátů, ve kterých mohou být vaše produktové obrázky vytvořeny. Srovnávače a inzertní kanály však podporují jen několik vybraných. Které to jsou, najdete ve většině případů přímo na jejich stránkách ve specifikacích XML feedu. I když většina z nich podporuje formáty .jpeg a .png, neplatí to pro všechny a jednotný standard neexistuje. Obrázky v nepodporovaných formátech vám nebudou akceptovány, což představuje překážku v inzercí. Častým zmatkem bývá, když obrázek ve svém názvu obsahuje příponu souboru, která neodpovídá skutečnému formátu souboru. Obrázek tak na první dojem vypadá, že je ve správném formátu, ale srovnávač ho zamítne.

Nepovolené znaky v URL adrese

Jednou z dalších překážek, která zabrzdí inzerci, je příliš dlouhá URL adresa obrázků. Cenové srovnávače limitují jejich maximální délku a když ji překročíte, nebudou vám tyto produkty akceptovat. Kamenem úrazu bývá také diakritika a mezery v názvu obrázku nebo přímo v URL adrese.

Maximální limity na alternativní obrázky

Alternativní obrázky jsou omezeny maximálním počtem, který lze u produktu zobrazit. Limity se na straně cenových srovnávačů liší. Pokud je překročíte, neznamená to, že produkty nebudete moci inzerovat. Obrázky, které budou nad povoleným limitem, vám nebudou akceptovány a na srovnávačích se nezobrazí. Myslete na to a zvolte do inzerce ty nejatraktivnější obrázky.

Vodoznaky

Vodoznaky v obrázcích plní funkci ochranného prvku. Výrobci a dodavatelé se tímto způsobem chrání před tím, aby jejich obrázky nepoužívaly třetí strany. Srovnávače vám tyto produkty nebudou akceptovat. Doporučujeme je odstranit, nebo vyhledat náhradní obrázky pomocí fotobanky přímo ve Feed Image Editoru.

Kvalita

Kvalitní produktové obrázky zlepšují představu o zboží a přilákají více zákazníků. Dejte si pozor na to, aby vaše obrázky vypadaly dobře v malých náhledech i v detailu produktu. Pokud u produktových obrázků používáte funkci zoom, platí to dvojnásob. Rozpixelované a neostré detaily působí neprofesionálně.

V případě, že obrázky obsahují název značky nebo jiný textový doplněk produktu, přesvědčte se, že je dostatečně čitelný a ostrý. Rozmazané popisky zákazníky odradí od nákupu.

Pozadí

Bílé pozadí je standardem u mnoha srovnávačů a inzertních kanálů. Obrázky, které nesplňují tuto podmínku, nebudou akceptovány. Řešením může být odstranění pozadí v grafických nástrojích. V takových případech nezapomeňte odstraněné pozadí nahradit bílým. Pokud u obrázků necháte průhledné pozadí, je pravděpodobné, že se vám doplní automaticky s nepředvídatelným výsledkem, nebo vám budou produkty zamítnuty.

Zvýšenou pozornost věnujte i produktům v bílém barevném provedení. Může se stát, že takový produkt na bílém pozadí nebude mít jasné kontury a bude s pozadím splývat. V těchto případech doporučujeme jemně upravit kontrast obrázku tak, aby přechod mezi produktem a pozadím byl výraznější.

Pozice produktu na obrázku

Každý produkt má rozdílný tvar a ideální způsob, jak by měl být umístěn na obrázku, neexistuje. Aby vaše produkty vypadaly dobře v náhledech ale i jednotlivě, doporučujeme, aby byly zarovnané na střed a vyplňovaly 75 až 90 % plochy celého obrázku.

Nepodporované barevné modely

Při úpravě obrázků v grafických editorech si při exportu dejte pozor na to, jaký v něm máte přednastavený barevný model. Například model CMYK, který je mezi grafiky oblíbený, je vhodný pro účely tisku. Na obrazovce počítače nebo mobilního zařízení budou mít takové obrázky zkreslenou barevnost a mohou odradit od nákupu. Pro produktové obrázky proto doporučujeme používat barevný model RGB.

Optimalizace datové velikosti

Většina srovnávačů limituje maximální datovou velikost obrázků. Ty, které ji překročí, nebudou akceptovány. Na jedné straně je dobré používat co nejkvalitnější obrázky, na straně druhé to může zpomalovat jejich načítání. V posledních letech se stále více zvyšuje podíl nákupů, uskutečněných na mobilních zařízeních. To může představovat riziko, že zákazník bude na načtení obrázků čekat déle, než je ochotný a odejde ze stránky.

Hromadná komprese obrázků představuje řešení, jak najít rozumný kompromis mezi kvalitou a datovou velikostí. Názory SEO expertů se na optimální velikost liší, pohybují se v rozmezí 200-400 kB my se jí doporučujeme držet.

Vraťte produkty zpět do inzerce

Jde vám po přečtení tohoto článku ze všech problémů hlava kolem? Nezoufejte, není to tak složité, jak to vypadá. Začněte auditem obrázků, který zkontroluje požadavky zbožových srovnávačů za vás a odhalí chyby. Je dostupný zdarma a najdete ho na audit-obrazku.cz

Feed Image Editor vám pomůže chyby v obrázcích opravit a vytvořit osobitou obrazovou inzerci. Desítky návodů a tipů na našem blogu vám pomohou hravě vrátit zboží do hry a navýšit tržby. Appku najdete v Mergado Store, na prvních 10 dní je zdarma.