1. Nastavení propojení konektoru

1.1. Špatný název projektu

Zadáváte název projektu založeného v UPgates. Lze také zjistit z URL adresy (nazev-projektu.upgates.com část nezadáváte) nebo přímo v Nastavení / Propojení / Pohoda oddíl Instalace.

1.2. Špatný název databáze účetní jednotky

Zadáním špatného názvu může dojít k nefunkčnosti stahování objednávek. Většinou k této chybě dochází při přechodu na nové účetní období.

1.3. Špatné IČ účetní jednotky

IČ v Pohodě se musí shodovat s vyplněným IČ v administraci e-shopu pod  Nastavení / Základní / Nastavení obchodu / Fakturační údaje. Musí být stejné i případné mezery.

1.4. Více relací Pohody

Systém je navržen ve smyslu 1 program = 1 konektor. Pokud je Pohoda spuštěná např. na serveru pro více uživatelů, není možné, aby každý uživatel měl nainstalovaný vlastní konektor.

2. Aktualizace Pohody

2.1. Po zapnutí Pohody vyskakuje okno pro aktualizaci programu

Pokud po fyzickém zapnutí Pohody se na obrazovce objeví okno s informací o aktualizaci programu, je třeba ji provést. Bez provedené aktualizace konektoru nebude fungovat. Pokud máte nastaveno spouštění Pohody automaticky, např. na vzdáleném serveru, je třeba se přesvědčit, zda Pohoda nevyžaduje aktualizaci a tu provést.

2.2. Pohoda je již aktualizována, ale konektor stále nefunguje

Po aktualizaci Pohody je nutné provést restart PC případně Serveru, na kterém Pohoda běží.

3. Verze Konektoru

Zkontrolujte si, zda máte aktuální verzi konektoru. Verzi konektoru vidíte v hlavičce spuštěného programu a tato verze musí odpovídat verzi v administraci, viz.   Propojení / Pohoda 

 Konektor pouze přeinstalujte, není nutné provádět znovu nastavení. Konektor musí být v průběhu přeinstalace vypnutý.

4. Nenaimportovaly se produkty z Pohody do e-shopu

4.1. Produkty nemají povolen příznak "Internet"

V Pohodě musíte mít u produktu povoleno prodej přes internet. Neoznačené produkty se nebudou z Pohody přenášet do e-shopu.

4.2. Nenaimportovaly se vám obrázky nebo soubory

Zkontrolujte si cestu k dokumentům firmy. Cestu naleznete v Pohodě pod Nastavení / Globální nastavení a v levém sloupci Dokumenty.

1) Musíte mít zaškrtnuto Používat složku dokumentů firmy.
2) Cesta musí být úplná včetně názvu firmy.

Správně:

např. C:\Users\pohoda_data\Dokumenty\Novák

Špatně:

C:\Users\pohoda_data\Dokumenty\ Cesta k dokumentům je neúplná, neobsahuje totiž firmu.

3) Složka dokumentů firmy musí být na lokálním úložišti s Pohodou, nesmí se jednat o síťový disk.

4.3. Nenaimportovaly se mi ceny do e-shopu z Pohody

Ceny z Pohody se párují na základě názvů Ceníků v e-shopu a názvu Slev v Pohodě. Názvy se musí shodovat. Ceníky naleznete v administraci pod Nastavení / Produkty / Ceníky.

5. Objednávky

5.1. Nepárují se mi produkty zasílané v objednávce s těmi v Pohodě

Objednávka z e-shopu se přenese do Pohody, ale její produkty se nespárují s těmi, které máte v databázi Pohody? V podstatě se položky objednávky přenesou jako textové? Párování produktů v objednávce probíhá na základě kódu produktu.

5.2. Chci přenášet pouze objednávky do Pohody

Pokud chcete importovat z e-shopu do Pohody pouze objednávky a produkty nikoliv, v sekci Import produktů / Konfigurace nastavte všechna datová pole na nezpracovávat.

5.3 Objednané produkty se hned neodečtou ze skladu Pohody

Po importu objednávek z e-shopu do Pohody se automaticky neodečtou skladové zásoby produktů v Pohodě. Je třeba objednávku v Pohodě zpracovat nebo udělat výdejku apod.

Tuto situaci lze vyřešit rezervací produktů. V administraci e-shopu v sekci Propojení / Pohoda zaškrtnete volbu Exportovat produkty jako rezervované:

Poté se produkty z importovaných objednávek rezervují na skladě Pohody. Tím se hned sníží počet skladového množství, takže je k dispozici jen skutečný počet produktů.

6. Exportování všech dat z Pohody

Pohoda nově posílá pouze změny u již importovaných produktů. V případě problému typu neaktualizace produktů, nezakládání nových produktů nebo nesprávná aktivace/deaktivace produktů aj. vyexportujte prosím všechny produkty do e-shopu pomocí volby v konektoru.

7. Zaslání ladících informací konektoru na technickou podporu

Pokud vám žádná z výše uvedených možností nepomohla a přenos vám stále nefunguje, vygenerujte ladící informace a zašlete je na technickou podporu prostřednictvím formuláře v administraci. Pokud je soubor větší než 15MB můžete využít online úložiště https://www.uschovna.cz/.

7.1. Kde vygenerovat ladící informace?

Ladící informace lze vygenerovat v konektoru ve vámi vytvořeném propojení pod tlačítkem Nastavení.

Nepomohla Vám tato nápověda?

Požádejte o radu zkušené eshopery v UPgates poradně.

UPgates poradna