Možnost vložení seznamu nejprodávanějších produktů na hlavní stránku (výběr ze všech produktů na e-shopu) nebo do sloupce kategorie.

Zobrazení

Nejprodávanější produkty najdete na těchto místech:

Hlavní stránka

Na e-shopu jsou umístěny za ostatními top nabídkami. Zobrazují se formou slideru, který šetří prostor na stránce a přitom vás relativně neomezuje v počtu nastavených položek. V administraci je přidáváte v modulu Produkty / Nejprodávanější.

Kategorie s produkty

Na e-shopu jsou umístěny ve sloupci dané kategorie. Zobrazují v boxu se seznamem nejprodávanějších. Obsahují produkty, které jsou zařazeny do dané kategorie a jejích podkategorií. V administraci spravujete nejprodávanější v detailu kategorie (modul Kategorie / Seznam kategorií). Vyberete kategorii, která má nastavený typ Stránka s produkty (oddíl Hlavní). Nejprodávanější produkty najdete v oddílu Nejprodávanější.

Řazení podle nejprodávanějších

V seznamu produktů se nejprodávanější zobrazují po kliknutí na odkaz nejprodávanějších.

Fiktivní prodej

Pořadí nejprodávanějších produktů lze ovlivnit pomocí Fiktivního prodeje. Do tabulky produktů ve sloupci Fiktivní prodej vložíte do pole hodnotu, o kterou uměle navýšit skutečný prodej a tím posunete prefererované produkty na vyšší místa.

Průvodce: Statistiky

Diskuse