XML nebo CSV soubory neodpovídající struktuře podporovaných formátů je třeba transformovat. Máte na výběr z těchto možností:

CSV - vlastní formát

V případě CSV souborů je situace jednodušší. Jde o formát, který lze upravovat v MS Excel nebo podobných tabulkových editorech. Lze tedy soubor upravit do některého z podporovaných formátů. To může být ale někdy příliš komplikované a hlavně opakovat tuto úpravu každý den? UPgates proto umožňuje CSV soubor transformovat pomocí modulu CSV konfigurace. Toto jednoduché rozhraní umožňuje spárovat jednotlivé sloupce CSV souboru s konkrétními poli v administraci e-shopu.

Pomocí externí služby v Propojení

Nabídku nástrojů, které vám pomohou transformovat váš dodavatelský feed na některý z podoporovaných formátů najdete v sekci Propojení.

Pomocí partnera z Marketplace 

Na našem nabídkovém portále Marketplace můžete poptat služby externích partnerů a odborníků na úpravy datových souborů. Ti nabídnou buď jednorázové individuální přeformátování souboru nebo vám umožní dlouhodobé pravidelné importy za měsíční poplatek. 

Máte vlastního programátora 

Pokud máte k dispozici vlastního nebo externího programátora, můžete využít k transformaci dodavatelského souboru do podporovaného formátu jeho služeb. 

Kontaktujte technickou podporu

Pokud ve výše zmíněných situacích nastane nějaký problém nebo by se vám napojení feedu dodavatele nepodařilo uskutečnit, kontaktujte technickou podporu UPgates.