Zobrazení vybraných kategorií menu pouze určitým skupinám návštěvníků (zákazníků). Mohou to být např. stránky s katalogy pro velkoobchodníky, ceníky, interní dokumenty atd.

Návštěvník se na webu zaregistruje a získá přístupová práva. Administrátor mu přidělí status, že smí vidět skryté stránky (případně zvolí jinou možnost, viz. níže). Po přihlášení se návštěvníkovi zobrazí v menu neveřejné kategorie.

Typy práv k zobrazení obsahu

  • Veřejný (smí vidět všichni návštěvníci včetně nepřihlášených).
  • Pouze pro přihlášené (stačí mít pouze aktivní zákaznický účet).
  • Pouze zákazníci, kteří mohou vidět skryté stránky (pouze ti, kdo mají aktivní zákaznický účet a zároveň mají přidělený status, že smí "vidět skryté stránky".)
  • Pouze zákazníci z konkrétních skupin (přihlášení zákazníci, kteří mají nastavenou určitou zákaznickou skupinu).

Průvodce: Viditelnost na webu