V modulu Objednávky najdete podkategorii Seznam objednávek. Objednávky generují na e-shopu vaši zákazníci nebo si je můžete vytvořit ručně sami přímo v administraci.

Co je objednávka?

Jedná se o složku, která obsahuje kompletní informace o obchodním případu, různé dokumenty (např. objednávka, faktura, dobropis), údaje o zákazníkovi, fakturační a doručovací adresy, historii atd.

Jakmile zákazník na e-shopu nakoupí, vytvoří se objednávka a v něm automaticky dokument objednávka. Stejně tak, pokud objednávku vytvoříte manuálně v administraci.

Dokumenty

Jsou součástí objednávky. Mohou to být daňové nebo nedaňové doklady, soubory (obchodní podmínky) a jiné texty, které se zasílají zákazníkovi. Dokumenty obsahují informace shromažďované v detailu objednávky.

Nastavení dokumentů

V Nastavení / Objednávky / Dokumenty si přidáváte nové typy dokumentů nebo upravujete ty stávající. Existují čtyři základní typy - objednávka, faktura, dobropis a účtenka.

Dokument může být buď s číselnou řadou nebo bez. Číselná řada je nezbytná zejména u účetních dokladů.

Pokud jste vytvořili dokument s číselnou řadou, v Nastavení / Hlavní / oddíl Číselné řady se vám nabídnou nové možnosti spravování číselných řad.

Zobrazení dokumentů s číselnou řadou

Dokumenty s číselnou řadou se zobrazí jako nová podkategorie v  Objednávky. V podkategorii se zobrazí přehled objednávek, které mají vygenerovaný daný dokument.

Generování dokumentů

Po rozkliknutí na detail objednávky (dokumentu) se mezi informacemi o objednávce zobrazí oddíl Dokumenty.

Hromadné generování dokumentů se provádí v seznamu objednávek.

  1. Označíte objednávky, ve kterých chcete vytvořit nový dokument nebo upravit již vytvořené dokumenty aktuálními údaji.
  2. Vyberte hromadnou úpravu Generovat dokumenty a kliknete na tlačítko Odeslat.
  3. Otevře se vám okno generování, ve kterém vyberete typ dokumentu. Upravíte atributy dokumentu, pokud chcete, aby se lišily od přednastavených.
  4. Stisknete tlačítko generovat.

Export objednávek

Jednorázový export objednávky

Je možné provést jednorázový export objednávky do různých formátů XML a CSV. Vše provádíte v detailu objednávky.

Hromadný export dokumentů se provádí na stránce se seznamem daného dokumentu. Ukážeme si hromadný export např. objednávek. 

  1. Označíte objednávky, které chcete exportovat.
  2. Vyberte hromadnou úpravu Export (ihned) a kliknete naOdeslat.
  3. Otevře se vám okno s nabídkou různých formátů pro export. Vyberete si z možností a potvrdíte vše tlačítkem Export.

Diskuse