V modulu Obchod najdete Obchodní případy, které vytvořili na webové části e-shopu vaši zákazníci nebo jste si je vytvořili vy sami v administraci.

Co je to obchodní případ?

Obchodní případ

Jedná se o složku, která obsahuje kompletní informace o obchodní události, různé dokumenty (např. objednávka, faktura, dobropis), údaje o zákazníkovi, fakturační a doručovací adresy, historii atd.

Jakmile zákazník na e-shopu nakoupí, vytvoří se obchodní případ a v něm také objednávka. Obchodní případ vytvořený v administraci objednávku automaticky založenou nemá. Musíte ji ručně vygenerovat v oddílu Dokumenty v záložce Popis.

Dokumenty

Jsou součástí obchodního případu. Mohou to být daňové nebo nedaňové doklady, soubory (obchodní podmínky) a jiné texty, které se zasílají zákazníkovi. Dokumenty získávají informace z obchodního případu.

Nastavení dokumentů

V Nastavení / Obchod / Dokumenty si přidáváte nové typy dokumentů nebo upravujete ty stávající. Existují čtyři základní typy - objednávka, faktura, dobropis a účtenka.

Dokument může být buď s číselnou řadou nebo bez. Číselná řada je důležitá u účetních dokladů nebo u dokladů.

Pokud jste vytvořili dokument s číselnou řadou, v Nastavení / Hlavní / oddíl Číselné řady se vám nabídnou nové možnosti spravování číselných řad.

Zobrazení dokumentů s číselnou řadou

Dokumenty s číselnou řadou se zobrazí jako nová položka v levém menu pod Obchod. Objeví se také jako další záložka v přehledu dokumentů. Po rozkliknutí záložky se zobrazí přehled položek, se kterými můžete dále pracovat.

Generování dokumentů

Po rozkliknutí na detail obchodního případu (nebo dokumentu) se objeví informace o obchodním případu. Jak jsme si říkali, obchodní případ je složka, ve které se nacházejí dokumenty (oddíl Dokumenty).

Hromadné generování dokumentů se provádí v seznamu obchodních případů.

  1. Označíte obchodní případy, u kterých chcete vytvořit nový dokument.
  2. Vyberete hromadnou úpravu Generovat dokumenty a kliknete na tlačítko Odeslat.
  3. Otevře se vám okno generování, ve kterém vyberete typ dokumentu. Upravíte atributy dokumentu, pokud chcete, aby se lišily od přednastavených.
  4. Stisknete tlačítko generovat.

Diskuse