Objednávky

Objednávky se vytváří automaticky na základě objednávky provedené zákazníkem v košíku na e-shopu nebo si je můžete založit manuálně v administraci.

Objednávky jsou v podstatě schránky obsahující různé dokumenty - objednávka, faktura,  dobropis a další vlastní dokumenty. Dokumenty jsou vždy vázány na objednávku, není možné vytvořit dokument bez konkrétní objednávky. Více zde.

Mimo dokumentů obsahuje objednávka údaje o zákazníkovi, fakturační a doručovací adresy, historii objednávky atd.

Ve chvíli vytvoření objednávky se do ní uloží údaje včetně aktuálního nastavení měny. Poté se již toto nastavení nepřepisuje případnými změnami u měny (jejího symbolu atd.). Dokumenty k této objednávce se budou i nadále generovat podle původních údajů objednávky.

Administrace objednávky

 • V menu administrace zvolte sekci Objednávky / Seznam objednávek.
 • Objednávky si lze snadno vyfiltrovat podle jejich stavu pomocí nabídky nad seznamem objednávek (Vše, Přijatá, atd.).
 • Klikněte na požadovanou objednávku.
 • Zobrazí se detail objednávky, který obsahuje následující záložky.
  • Popis - Základní informace o stavu objednávky, nakoupených produktech, způsobu dopravy a platby. Dále obsahuje vygenerované dokumenty, exporty do různých externích služeb atd.
  • Zákazník - Údaje o zákazníkovi, které vyplnil v košíku. Možnost prokliku na profil v případě, že je zákazník registrovaný.
  • Historie - Záznamy změn provedených v rámci administrace. Zjistíte, kdy a kdo změnu provedl, o jaký typ změny šlo, včetně podrobných údajů o tom, jak to vypadalo před a po změně.

Vytvoření objednávky v administraci

Pokud potřebujete vytvořit objednávku ručně, lze to udělat v prostředí administrace následujícím způsobem. U tohoto způsobu založení objednávky je třeba postupně vložit všechny informace od detailu zákazníka až po samotné produkty, způsob dopravy atp. 

Při ručním vytvoření objednávky v administraci nedochází automaticky k založení nového zákazníka, jako je tomu při běžné objednávce na e-shopu.  

Postup v administraci

 1. V menu administrace zvolte sekci Objednávky / Seznam objednávek.
 2. Klikněte na tlačítko "+ Nová".

 3. Ve vyskakovacím okně je již předvybrána možnost generovat dokument Objednávka.
  Případně si můžete zvolit další vlastní dokumenty, pokud máte vytvořenou jejich šablonu. Více zde.

 4. Klikněte Vytvořit.
 5. Vyplňte za zákazníka požadované informace.
 6. Klikněte Uložit.

Pokladna

Pro rychlé vytvoření objednávky v administraci je samozřejmě ideální modul Pokladna. Díky němu např. jednoduše vyřídíte požadavky zákazníků na prodejně. Více zde.

Objednávka vyřešená (ikonka vlaječky)

Pro lepší přehled, která objednávka je již vyřešená a která zatím ne, můžete používat funkci pro zaškrtnutí nebo odškrtnutí ikony vlaječky. Jedná se pouze o interní informaci pro vás a vaše zaměstnance.

 • Aktivace - projeví se jako tmavá vlajka.
 • Deaktivace - projeví se jako bílá vlajka.

Manuální nastavení

Aktivovat / deaktivovat ikonu vlaječky je možné v detailu objednávky v její horní části napravo.

 • V menu administrace zvolte sekci Objednávky / Seznam objednávek.
 • Klikněte na požadovanou položku.
 • Ujistěte se, zda máte vybranou záložku Popis.
 • V pravé horní části objednávky klikněte na tlačítko Nevyřešeno. Po kliknutí se objednávka označí jako Vyřešeno.

Pro stejný účel se ikona vlaječky používá také u jednotlivých položek objednávky.

Hromadné nastavení

Upgates umožňuje aktivovat / deaktivovat vlaječku Vyřešeno také pomocí hromadných úprav. Více zde.

Automatické nastavení

Automatika vám urychlí práci v administraci při odbavování objednávek. Při změně stavu objednávky může dojít zároveň k jejímu automatickému označení jako Vyřešená

 1. V menu administrace zvolte sekci Nastavení / Objednávky / Stavy.
 2. Klikněte na stav, při kterém se má označení provést.
 3. Zaškrtněte pole Označit jako vyřešeno.
 4. Uložte.

Objednávka zaplacená

Slouží pro administrátora jako informace o zaplacení objednávky.

Na jejím základě je možné nastavit Automatické generování faktur (více zde). Tzn. pokud je objednávka ve stavu, který má zaškrtnuto pole Zaplaceno, vygeneruje se faktura.

V případě, kdy si zákazník zboží objedná a nezaplatí, zůstane objednávka stále uložená v administraci. Je třeba jí následně nastavit stav Storno (více zde), aby se zboží vrátilo zpět na sklad a neblokovalo další prodej. K tomuto ukončení objednávky a vrácení zboží na sklad nedojde automaticky.

U plateb uskutečněných prostřednictvím platební brány se pole zaškrtne automaticky po provedení platby. U splátkového prodeje nikoliv.

Přičtení věrnostních bodů zákazníkovi je podmíněné zaplacením objednávky zaškrtnutím tohoto pole. Dokud není objednávka označená jako "Zaplacená" nepřičtou se zákazníkovi věrnostní body za nákup.

Pokud je objednávka označena jako "zaplacená", nedochází již k automatické změně jejího stavu na základě zaslané informace z platební brány. Některé platební brány posílají opakovaně informace k objednávkám, které jsou přes ně placené. Odškrtnutím pole Zaplaceno by tak mohlo dojít k nechtěným změnám u dané objednávky (změna stavu a odeslání navazujících emailů apod.).

Manuální nastavení

Označit objednávku jako zaplacená můžete v jejím detailu.

 1. V menu administrace zvolte sekci Objednávky / Seznam objednávek.
 2. Přejděte do detailu konkrétní objednávky.
 3. Ujistěte se, zda máte vybranou záložku Hlavní.
 4. Zaškrtněte pole Zaplaceno.
 5. Zpřístupní se pole Datum platby. V něm vyberte datum zaplacení.
 6. Provedené změny Uložte.

Hromadné nastavení

Upgates umožňuje označit objednávku jako zaplacenou / nezaplacenou také pomocí hromadných úprav. Více zde.

Automatické nastavení

Automatika vám urychlí práci v administraci při odbavování objednávek. Při změně stavu objednávky může dojít zároveň k jejímu automatickému označení jako Zaplacená

 1. V menu administrace zvolte sekci Nastavení / Objednávky / Stavy.
 2. Klikněte na stav, při kterém se má označení provést.
 3. Zaškrtněte pole Označit jako zaplaceno.
 4. Uložte.

Náhled detailů v seznamu objednávek

Po najetí na počet produktů ve sloupci Číslo objednávky se objeví detailnější náhled pro danou objednávku. Ten zahrnuje objednané produkty a také detaily zákazníka včetně dodatečných poznámek.

Hromadné operace u objednávek

Objednávky lze zpracovávat také hromadnými úpravami (více zde) nebo přes režim úprav (více zde).

Z důvodu náročnosti některých operací se vybrané úkony provádějí na pozadí se zpožděním. Týká se to následujících situací:

 • Změnit stav (buď přes hromadné úpravy nebo přes režim úprav) - stav se změní hned, email a SMS (pokud je na stav navázáno) se pošle na pozadí se zpožděním.
 • Označit jako zaplaceno (buď přes hromadné úpravy nebo přes režim úprav) - zaplaceno se nastaví hned, ale faktura popř. email (pokud je nastaveno, více zde) se pošle na pozadí se zpožděním.
 • Balíkobot objednání svozu - do Balíkobotu se žádost pošle okamžitě. Ale související změna stavu objednávky (pokud je nastaveno, více zde), email nebo SMS (pokud je na stav objednávky navázáno, více zde) se pošle na pozadí se zpožděním.
 • Export PDF - generování PDF dokumentů dle zvoleného typu proběhne na pozadí se zpožděním.
 • Generovat dokumenty - faktura - při požadavku na hromadné generování do 5 položek se provede operace ihned. U většího počtu se dokumenty vytvoří na pozadí se zpožděním (popř. se pošle email, pokud je nastaven - více zde).

U všech operací na pozadí se do Historie objednávky zapíše informace o tom, že dojde k provedení operace se zpožděním (např. Email bude odeslán).

Operace na pozadí se provedou nejpozději do 5 minut.

Změna DPH v objednávce

Systém umožňuje změnit sazbu DPH u již přijaté objednávky. To je možné použít také při fakturaci přenesené daňové povinnosti.

Pokud si chcete ověřit, jestli je zákazník plátcem DPH, přejděte do záložky Zákazník a u pole DIČ klikněte na Ověřit plátce DPH.

Postup v administraci

 1. V menu administrace zvolte sekci Objednávky / Seznam objednávek.
 2. Vyberte konkrétní objednávku.
 3. V detailu objednávky se přesuňte na záložku Popis.
 4. Přejděte do oddílu Položky.
 5. Klikněte na tlačítko "Změnit DPH".
 6. Z vysouvací nabídky zvolte sazbu DPH, která se má nastavit u všech položek.
 7. Změnu potvrďte ve vyskakovacím okně.

Změna DPH u objednávky z e-shopu

Funkci lze použít také v případě, že dorazí objednávka z e-shopu, která má již odebrané DPH na základě aktivní automatické funkce Nákup bez DPH pro plátce (viz. níže).

Nákup bez DPH pro plátce

Další možností je zrušit DPH už v rámci objednávkového procesu v košíku na e-shopu. Více zde.

Smazání objednávky

Objednávky můžete smazat dle návodu zde.

Zobrazení smazaných objednávek

Zobrazit si objednávku můžete pomocí Filtrů nad seznamem objednávek.

 1. Zvolte sekci Objednávky / Seznam objednávek.
 2. Rozklikněte možnost FiltrVíce zde.
 3. Zaškrtněte pole Smazáno.
 4. Klikněte na tlačítko Zobrazit.

Obnovení smazané objednávky

Může se stát, že objednávku smažete omylem. Nevadí. Upgates ji dokáže obnovit.

 1. Aplikujte filtr dle předchozího postupu.
 2. Zvolte objednávku, kterou chcete obnovit.
 3. V jejím detailu se objeví upozornění s odkazem Obnovit.

Sloučení objednávek

Jednotlivé objednávky je možné sloučit v administraci e-shopu do jedné nové objednávky. V ní budou obsaženy všechny produkty z původních objednávek.

Do nově vzniklé objednávky se překopírují následující údaje, pokud jsou stejné ve všech slučovaných objednávkách:

 • zákaznické údaje,
 • typ platby (včetně ceny),
 • typ dopravy (včetně ceny).

U sloučené objednávky lze v záložce Historie dohledat, ze kterých objednávek došlo ke sloučení.

Postup v administraci

 1. Zvolte sekci Objednávky / Seznam objednávek.
 2. Zaškrtnutím vyberte objednávky, které si přejete sloučit. Výběr provedete postupem pro hromadné zpracování položek. Více zde.
 3. Pod seznamem objednávek vyberte ve vysouvacím menu Vybrané položky volbu sloučit.
 4. Poté se otevře vyskakovací okno s volbami, jak se mají zpracovat původní slučované objednávky
 5. Vytvoří se nový obchodní případ, v němž je potřeba vytvořit novou objednávku v oddílu Dokumenty tlačítkem + Objednávka.

Duplikace objednávky

Objednávku je možné duplikovat v administraci e-shopu.

Postup v administraci - ze seznamu objednávek

 1. Zvolte sekci Objednávky / Seznam objednávek.
 2. Na konci řádku každé objednávky se nachází akční tlačítka. Klikněte na tlačítko pro duplikaci objednávky.
 3. Budete přesměrování do detailu zduplikované objednávky.

Postup v administraci - z detailu objednávky

 1. Zvolte sekci Objednávky / Seznam objednávek.
 2. Přejděte do detailu konkrétní objednávky.
 3. V pravé části najeďte myší na ikonu tlačítka Více a klikněte na Duplikovat.
 4. Budete přesměrování do detailu zduplikované objednávky.

Při duplikaci objednávky se jako variabilní symbol vloží číslo z číselné řady obchodního případu, nikoliv objednávky.

Přiložení souboru k objednávce

Potřebujete, aby zákazník měl možnost přiložit vlastní soubor k objednávce? Např. obrázek na potisk k tričku. Nastavení spočívá ve vytvoření formuláře s možností nahrání souboru. Tento formulář následně umístíte do detailu produktu s informací, že do něj má zákazník zadat svůj email, který použije v objednávce a nahrát požadovaný soubor. Soubor se tak uloží do komunikace se zákazníkem a dojde ke spárování objednávky zákazníka s tímto souborem ve vaší administraci. Takto nahrané obrázky se v systému dodatečně nemění (neprovádí se komprese, zmenšení apod.).

 1. Vytvořte formulář s poli pro email a přílohu (více zde).
 2. Tento formulář přiřaďte produktu, u kterého se má zobrazovat (více zde).
 3. Aby jej zákazníci zaručeně nepřehlédli, můžete do krátkého popisu produktu vytvořit odkaz na kotvu (více zde), která bude směřovat na tento formulář.

Objednávka v režimu plátce DPH

Tento údaj informuje o tom, jestli byl v době vytvoření objednávky provozovatel e-shopu plátcem DPH. Změnou lze přepnout způsob aktuálního zpracování objednávky.

Např. dřívější objednávku vytvořenou jako provozovatel e-shopu / neplátce DPH můžete změnit na plátce DPH. A poté si nastavit u položek potřebné sazby DPH dle zákonných povinností.

Postup v administraci

 1. Zvolte sekci Objednávky / Seznam objednávek.
 2. Přejděte do detailu konkrétní objednávky.
 3. Na stránce přejděte do oddílu Rozšířené.
 4. Dle potřeby změňte zaškrtnutí pole Objednávka v režimu plátce DPH.
 5. Změnu uložte.

Automatizace procesů a objednávek

Pokročilé automatizace procesů a zpracování objednávek můžete realizovat prostřednictvím doplňků či služeb externích agentur. Aktuální nabídku najdete zde.

Automatický tisk objednávek (MS Outlook)

Automatický tisk objednávek se realizuje za pomocí aplikace Microsoft Outlook. Základní princip spočívá v tom, že se po založení objednávky automaticky odešle systémový email s objednávkou ve skryté kopii do emailu, který je nastavený tak, aby všechnu příchozí poštu předal k tisku.

 1. Založte si novou emailovou schránku (např. tisk@domena.cz).
 2. Propojte ji se svým Microsoft Outlookem.
 3. Pro tuto schránku nastavte v Microsoft Outlooku nové pravidlo, které bude tisknout příchozí zprávy nebo jejich přílohy.
  1. Sekce Domů / Pravidla / Vytvořit pravidlo.
  2. Zvolte Rozšířené nastavení.
  3. Vyberte podmínky pro tisk (všechny příchozí zprávy).
  4. Klikněte Další.
  5. Zvolte Tisk.
  6. Klikněte Dokončit.
 4. V administraci e-shopu nastavte skrytou kopii pro systémové emaily, které jsou spojené s vytvořením objednávky (návod):
  • Objednávka přijatá (přihlášený),
  • Objednávka přijatá (přihlášený, bankovní převod),
  • Objednávka přijatá (nepřihlášený),
  • Objednávka přijatá (nepřihlášený, bankovní převod).
 5. Ověřte funkčnost a správné nastavení vytvořením nové testovací objednávky. Ta nyní pošle skrytou kopii na vámi nastavenou adresu. Po otevření aplikace Microsoft Office se následně email automaticky odešle k tisku.

Import a export

Importovat a exportovat objednávky je možné dle nápovědy zde.

Vzorové dokumenty ke stažení

Níže si můžete stáhnout následující vzorové dokumenty:

Dokumenty je potřeba doplnit o některé své údaje (logo atd.) a případně upravit podle aktuálních zákonných požadavků.

Na této stránce

Další zdroje informací

Facebook Forum

Výměna zkušeností, rady a tipy mezi provozovateli e-shopů na systému Upgates.

Přejít do fóra

Akademie

Získejte znalosti od našich specialistů na marketing, obchod, právo a podnikání.

Přejít do akademie

Novinky z Blogu

Co nového jsme pro vás připravili nebo chystáme najdete na blogu.

Přejít do blogu

Nepodařilo se Vám najít tu správnou odpověď?

Kontaktujte naši technickou podporu, která je tu pro vás od pondělí do pátku 8:00 až 16:00 hod.

Zákaznická podpora