Slouží pro administrátora jako informace o zaplacení objednávky.

Na jejím základě je možné nastavit Automatické generování faktur (více zde). Tzn. pokud je objednávka ve stavu, který má zaškrtnuto pole Označit jako zaplaceno, vygeneruje se faktura.

V případě, kdy si zákazník zboží objedná a nezaplatí, zůstane objednávka stále uložená v administraci. Je třeba jí následně nastavit stav Storno (více zde), aby se zboží vrátilo zpět na sklad a neblokovalo další prodej. K tomuto ukončení objednávky a vrácení zboží na sklad nedojde automaticky.

Pokud je objednávka označena jako "zaplacená", nedochází již k automatické změně jejího stavu na základě zaslané inforormace z platební brány.

Manuální nastavení

Označit objednávku jako zaplacená můžete v jejím detailu.

Postup v administraci

  • V menu administrace zvolte sekci Objednávky / Seznam objednávek.
  • Klikněte na požadovanou položku.
  • Ujistěte se, zda máte vybranou záložku Popis.
  • Najeďte níže do oddílu Rozšířené.
  • U funkce Zaplaceno zaškrtněte pole.
  • Provedené změny Uložte.

Hromadné nastavení

UPgates umožňuje označit objednávku jako zaplacenou / nezaplacenou také pomocí hromadných úprav. Více zde.

Automatické nastavení

Automatika vám urychlí práci v administraci při odbavování objednávek. Při změně stavu objednávky může dojít zároveň k jejímu automatickému označení jako Zaplacená

Postup v administraci 

  1. V menu administrace zvolte sekci Nastavení / Objednávky / Stavy.
  2. Klikněte na stav, při kterém se má označení provést.
  3. Zaškrtněte pole Označit jako zaplaceno.
  4. Uložte.

Neplaťte, faktura zaplacená

Více informací o faktuře, která již byla zaplacená najdete zde.

Nepomohla Vám tato nápověda?

Požádejte o radu zkušené eshopery v UPgates poradně.

UPgates poradna