Pokud se vám nepodařilo provést požadované úpravy podle potřeb nebo jen chcete z vlastní vůle obnovit výchozí nastavení, lze to provést následujícím způsobem. Po obnovení již nebude možné zpět vrátit aktuální stav dokumentu.

Upozornění! Všechny individuální úpravy, které jste na šabloně provedli se tímto postupem odstraní. Kód se nahradí výchozím nastavením pro daný typ dokumentu.

Postup v administraci

  1. V menu administrace zvolte sekci Nastavení / Objednávky / Dokumenty.
  2. Klikněte na požadovanou šablonu.
  3. Pod textovým polem klikněte na šipky Obnovit.
  4. Uložte.

Diskuse
Často se ptáte

Nepomohla Vám tato nápověda?

Požádejte o radu zkušené eshopery v UPgates poradně.

UPgates poradna