Po změně stavu objednávky na "zaplacenou" je možno zákazníkům zaslat automatickou zprávu s potvrzením přijetí jejich platby. Toto nastavení se dělá ve 2 fázích. Vytvoření emailu a následně jeho přiřazení ke změně stavu objednávky.

Postup v administraci

  1. Zvolte sekci Nastavení / Emaily / Systémové emaily.
  2. Založte si novou emailovou šablonu  nebo upravte stávající.
  3. V oddílu Přílohy nastavte požadovaný dokument, který se má zákazníkovi poslat - Faktura

  1. V menu administrace zvolte sekci Nastavení / Objednávky / Stavy.
  2. Kliknutím na tužku u daného stavu otevřete vyskakovací okno s editací stavu.
  3. Přiřaďte váš email k danému stavu v rolovací nabídce Systémový email.

  1. Uložte provedené změny.

Průvodce: Stavy objednávek