Systémové emaily slouží k automatizaci obsluhy e-shopu tak, aby se co nejvíce pravidelně prováděných úkonů prováděly samy. Po úspěšném zaplacení objednávky přes platební bránu se objednávka označí jako Zaplacená (více zde) a změní se její stav na Platba úspěšná (výchozí stav). Zákazníkům je možné v tomto kroce zaslat automatickou zprávu s potvrzením přijetí jejich platby, případně poděkováním. Nastavení se dělá ve dvou fázích.

  1. Vytvoření systémového emailu - vytvoříte šablonu zprávy, která se má zákazníkovi poslat.
  2. Jeho přiřazení ke změně stavu objednávky - pokud se stav objednávky změní na daný, tak se při tom předpřipravená zpráva odešle. 

Postup v administraci

  1. Zvolte sekci Nastavení / Emaily / Systémové emaily.
  2. Založte si novou emailovou šablonu nebo upravte stávající. (Více zde)
  3. V oddílu Přílohy nastavte požadovaný dokument, který se má zákazníkovi poslat. (Více zde) Např. Faktura. Ta se pošle pouze tehdy, pokud nějaká existuje. Můžete si ale nastavit automatické generování faktury po zaplacení nebo po objednání. (Více zde)
  4. V menu administrace zvolte sekci Nastavení / Objednávky / Stavy.
  5. Kliknutím na stav Platba úspěšná otevřete vyskakovací okno s editací stavu. Tento stav se automaticky nastaví po úspěšném zaplacení objednávky v platební bráně. (Více zde)
  6. Přiřaďte váš email k danému stavu v rolovací nabídce Systémový email. (Více zde)
  7. Uložte provedené změny.

Nepomohla Vám tato nápověda?

Požádejte o radu zkušené eshopery v UPgates poradně.

UPgates poradna