Doporučené produkty můžete z kategorie odstranit následujícím způsobem.

Popis v administraci

  1. V menu administrace zvole sekci Kategorie / Seznam kategorií.
  2. Zvolte kategorii, ve které chcete doporučené produkty zobrazit.
  3. Sjeďte níže do oddílu Doporučené.
  4. Klikněte na křížek na konci řádku.
  5. Uložte provedené změny.

Odstraněním produktu z doporučených nedojde k jeho smazání. Zruší se pouze nastavená vazba.