Doporučené produkty můžete z kategorie odstranit následujícím způsobem. Když odstraníte všechny produkty v oddíle Doporučené, celý modul se z pohledu zákazníka deaktivuje a nebude se zobrazovat. 

Odstraněním produktu z doporučených nedojde k jeho smazání. Zruší se pouze nastavená vazba.

Popis v administraci

  1. V menu administrace zvole sekci Kategorie / Seznam kategorií.
  2. Zvolte kategorii, ve které chcete doporučené produkty zobrazit.
  3. Sjeďte níže do oddílu Doporučené.
  4. Klikněte na křížek na konci řádku.
  5. Uložte provedené změny.

Diskuse
Často se ptáte

Nepomohla Vám tato nápověda?

Požádejte o radu zkušené eshopery v UPgates poradně.

UPgates poradna