Off-page SEO

Off-page SEO, často také nazývaný Off-site SEO, je soubor optimalizačních technik, které se aplikují mimo samotný web s cílem zlepšit jeho pozici ve výsledcích vyhledávání. Tyto techniky zahrnují zejména budování zpětných odkazů, propagaci na sociálních médiích a zvýšení značkového povědomí.

  1. Budování zpětných odkazů (Link Building): To je jednou z nejdůležitějších součástí off-page SEO. Zpětné odkazy jsou odkazy na váš web, které pochází z jiných webových stránek. Pokud jsou tyto odkazy kvalitní a relevantní, mohou výrazně přispět k zvýšení autority vašeho webu ve vyhledávačích.

  2. Sociální média: Aktivita na sociálních médiích je dalším klíčovým aspektem off-page SEO. Sdílení obsahu na sociálních sítích může zvýšit povědomí o vašem webu, zvýšit návštěvnost a přinést nové zpětné odkazy.

  3. Značkové povědomí (Brand Awareness): Zvýšení povědomí o vašem webu nebo značce může mít pozitivní dopad na vaše SEO. To může zahrnovat různé marketingové kampaně, PR činnosti, influencer marketing a další.

  4. Recenze a hodnocení: Recenze a hodnocení na třetích stránkách mohou mít také vliv na SEO. Pozitivní hodnocení a recenze mohou pomoci zvýšit důvěru uživatelů a mohou mít pozitivní dopad na klikatelnost (CTR) ve výsledcích vyhledávání.

Off-page SEO je důležitým doplňkem on-page SEO. Zatímco on-page SEO se zaměřuje na optimalizaci samotného webu (obsah, struktura, technické aspekty), off-page SEO se snaží zlepšit jeho pozici ve vyhledávačích tím, že zvyšuje jeho viditelnost, důvěryhodnost a autoritu na internetu.