Zákazníkům je třeba nabídnout jen takové způsoby dopravy, které odpovídají povaze zásilky. Možností doprav může být neomezený počet. Zobrazení dopravy zákazníkovi lze omezit na konkrétní kombinaci omezení.

Pozor! Nastavení omezení bývají častou příčinou toho, že se zákazníkovi doprava v košíku nakonec nezobrazí, i když by měla. Při řešení problémů s nezobrazením dopravy doporučujeme vždy začít pátrat zde. 

Postup v administraci

  1. V menu administrace zvolte sekci Nastavení / Objednávky / Doprava.
  2. Klikněte na požadovanou dopravu.
  3. Sjeďte níže do oddílu omezení.
  4. Vyplňte požadované omezení.
  5. Uložte.

Pokud jste vytvořili novou dopravu a nezobrazuje se zákazníkům při nákupu, je téměř vždy problém v nastavení následujících omezení. Ujistěte se v takovém případě, že nemáte chybně nastavené nějaké z omezení, které by zobrazení dopravy blokovalo.

Omezení dle země

Doprava se zobrazí jen zákazníkům z konkrétní země (dle doručovací adresy a pokud není tak dle fakturační). Zaškrtněte země, do kterých chcete doručovat. 

Omezení dle skupiny zákazníků

Doprava se zobrazí jen zákazníkům, kteří jsou zařazení do určitých zákaznických skupin (viz. detail zákazníka). Systém identifikuje skupinu jen přihlášeným zákazníkům. Více o skupinách zákazníků najdete v nápovědě zde.

Omezení dle ceníku zákazníka

Doprava se zobrazí jen zákazníkům, kteří jsou zařazení do určitých ceníků (v detailu zákazníka). Zákazník musí být přihlášený, aby systém identifikoval jeho ceník. Jinak se bere ceník výchozí. Více o cenících najdete v nápovědě zde.

Omezení dle skupiny doprav

Doprava se zobrazí pouze tehdy, pokud je v košíku produkt zařazený do zvolené skupiny doprav. Více o skupinách doprav najdete v nápovědě zde.

Omezení dle hmotnosti nákupu

Doprava se zobrazí tehdy, pokud součet hmotností všech produktů v košíku odpovídá danému intervalu nastavení (hmotnost se nastavuje v detailu produktu). Více o nastavení hmotnosti u produktů najdete v nápovědě zde.

Pozor! Velmi často se stává, že je zde nastavená minimální hmotnost pro aktivaci dopravy, ale zároveň žádný produkt nemá přiřazenou hmotnost. V takovém případě i když je v košíku vloženo např. 10 položek, tak dle systému neváží ani gram a tudíž nesplňují podmínky zobrazení této dopravy. Ta se proto nezobrazuje v nabídce.

Omezení dle celkové ceny nákupu

Doprava se zobrazí tehdy, pokud součet cen s DPH všech produktů v košíku odpovídá danému intervalu nastavení. Nezapočítává se cena za dopravu a platbu.

Nepomohla Vám tato nápověda?

Požádejte o radu zkušené eshopery v UPgates poradně.

UPgates poradna