Informace ve feedu produktů můžete před jejich odesláním do srovnávačů optimalizovat. Nicméně logika systému je taková, že feed se snaží maximálně využít standardního obsahu, který se zobrazuje na e-shopu. V takovém případě se do srovnávače základní hodnota pošle a tu si můžete doladit v administračním rozhraní srovnávače. Efektivnější způsob je samozřejmě řešit optimalizaci na straně administrace e-shopu.

Princip optimalizace

Optimalizaci se provádí tak, že běžný obsah přepíšete přednastaveným vlastním polem pro daný srovnávač. Některá pole jsou již ve výchozím stavu založená.

Zde je návod, jak si založit předdefinované vlastní pole a následně vyplnit jeho hodnotu.

Postup v administraci

  1. Zvolte sekci Produkty / Seznam produktů.
  2. Vyberte produkt, který chcete upravovat.
  3. Ujistěte se, že jste v záložce Popis.
  4. Najeďte do oddílu Vlastní pole.
  5. Zjistěte, zda vámi požadované pole je založené v nabídce vlastních polí. Pokud ano, vyplňte do pole hodnotu na základě definice tohoto pole v nápovědě. 
  6. Pokud vlastní pole zatím založené není, proveďte jeho založení v nastavení vlastních polí. Více o nastavení předdefinovaných vlastních polí najdete zde.
  7. Uložte změny.

Provedené změny se ve srovnávačích neprojeví ihned, ale až s určitým časovým odstupem. Více o generování XML feedů do srovnávačů v nápovědě zde.

Možnosti definování polí

Seznam polí, které lze u daného srovnávače nastavit najdete v administraci v modulu Nastavení / Vlastní pole / Produkty.

V horní části stránky najdete seznam již nastavených vlastních polí. Mezi nimi budou pravděpodobně i některá pole pro srovnávače. Pod nastavenými poli najdete oddíl s dalšími Předdefinovanými poli. Ten obsahuje všechny možnosti nastavení vlastních polí, včetně těch pro srovnávače. Nová pole stačí přidat kliknutím na je přidat pomocí tlačítka +

Příklad: Na obrázku výše vidíte např. možnost přidání pole GIFT do srovnávače Heureka. Po jeho přidání stačí přejít do detailu produktu a pole vyplnit přesně podle nápovědy. Tzn. vyplníte jednotlivé názvy dárků oddělené čárkou. Pro více informací se můžete prokliknout přímo na specifikaci v nápovědě Heureky. 

Název pole je vždy složený ze jména srovnávače a názvu tagu nebo funkce. Vybrat správné pole vám pomůže nápověda zobrazená na řádku předdefinovaného pole.

Do XML feedu lze exportovat pouze předdefinovaná pole pro daný srovnávač. Pouze ty systém správně spáruje s danou hodnotou.

Více informací o konkrétních možnostech nastavení najdete v jednotlivých nápovědách srovnávačů. Více zde.

Cena

Srovnávače přijímají informace o ceně za nejmenší objednatelné množství. Pokud prodáváte zboží po kusech, odesílá se jim cena za 1 kus. V případě, že máte nejmenší objednatelné množství 10 ks, není možné ve feedu zasílat cenu za 1 kus, protože je irelevantní a není možné si za tuto cenu minimální objednatelné množství zakoupit. Toto systém zohledňuje. Více zde.

Akční cena

Do vybraných srovnávačů se navíc posílá také informace o akční ceně produktu pouze pokud je nižší, než ta, za kterou prodáváte běžně a produkt je zároveň označený štítkem akce. V případě, že je akční cena vyšší než běžná, tak se do feedu vůbec nepošle, protože se ve skutečnosti nejedná o akci. Více zde.

Varianty produktů

Optimalizovat jednotlivé varianty produktů můžete pomocí vlastních polí v rámci jednotlivých variant. Více zde.

Ignorování tagů

Ve feedu se mohou odesílat také tagy, které konkrétní srovnávač nevyžaduje. Je tomu proto, že jeden feed může používat více srovnávačů. Data, která konkrétní srovnávač nevyžaduje jsou jím ignorována. Použije pouze ty, která jsou pro něj určené.

Nepomohla Vám tato nápověda?

Požádejte o radu zkušené eshopery v UPgates poradně.

UPgates poradna