Otevření doplňku

Otevření doplňku

POST https://vasedomena.com/vášAPIEndointProZískáníOdkazu

token
string
identifikátor e-shop
current_admin_language
enum
Jazyk administrace podle ISO 639-1
cs
Čeština
string
sk
Slovenština
string
en
Angličtina
string
signature
string
base64_encode podpis specifikovaných atributů pomocí privatního klíče

200

HEADERS

Content-Type:application/json

BODY

{
"token": "",
"current_admin_language": "cs",
"signature": ""
}

url
string
včetně SSL
type
enum
iframe
Čeština
string
redirect
přesměrujeme na vámi zadanou URL, např. se automaticky přihlásí do vašeho IS.
string

200

HEADERS

Content-Type:application/json

BODY

{
"url": false,
"iframe": ""
}

Best practices

Abychom vám ulehčili řešení komplikovaných součástí doplňku, sestavili jsme seznam s nápovědou, jak takové systémové části řešit.

Podpis vzor:

<?php
$data = implode(";",[ "token" => "..." ]);
$signature = 'a0e0a3e7689bd4c80e4d6ffcccb05235b864e1d0'; $signaturePublicKey = file_get_contents("https://files.upgates.com/addons/signature/api.signature.pub.key"); $verify = openssl_verify($data, base64_decode($signature), $signaturePublicKey, OPENSSL_ALGO_SHA256);

Doplněk není dostupný

  • Jakákoliv jiná odpověď než se stavovým kódem HTTP 200.

  • Odpověď HTTP 200 není validní.

Iframe

  • Je potřeba se přiblížit stylům v administrace Upgates do té míry, jak je to možné.

  • Komunikace mezi iframe a administrací Upgates nebude probíhat.