Parametry nám v zásadě rozšiřují dlouhý popis produktu. Jsou přehledně zobrazeny formou tabulky ve zvláštní záložce nebo oddílu v detailu produktu. Parametr může být např. barva, hodnota červená, černá, modrá atd. Výhodou parametrů je, že podle nich mohou zákazníci filtrovat v seznamu produktů.

Využití parametrů

 • Popis produktu - Zobrazí se v přehledné tabulce v detailu produktu. Možnost nastavení jedné nebo více hodnot parametru.
 • Varianty produktu - Jednou vytvořené parametry využijete pro generování variant produktů. Více zde >
 • Konfigurace produktu - Jednou vytvořené parametry využijete pro nastavení konfigurace produktů. Více zde >

Na základě těchto nastavení parametrů lze produkt vyfiltrovat v seznamu produktů. Více zde >

Zobrazení hodnot parametrů

Možnosti nastavení najdete v Nastavení / Produkty / Parametry. Vytvoříte si buď nový parametr nebo upravíte nějaký stávající pomocí ikonky . Otevře se vyskakovací okno, kde najdete funkci Zobrazení hodnot. Obsahuje tyto možnosti:

 • Textové - Jednotlivé hodnoty parametrů se budou vypisovat textově. V případě, že ho použijete ve variantě produktu, zobrazí se jako formulářové pole typu select.
 • Obrázkové - Jednotlivé hodnoty parametrů se budou vypisovat pomocí obrázku. Pokud do hodnoty obrázek nenahrajete, vypíše se textový název.
 • Slider - Vhodné pro číselné řady hodnot jako např. rozměr, hmotnost atd. Ve filtrování produktů se zobrazí jako slider. Na ostatních místech budou hodnoty vypsány textově za sebou. Počáteční a konečná hodnota ve slideru se vezme nejnižší a nevyšší hodnota ze zadaných možností. Pokud hodnoty obsahují nečíselné znaky, systém je odstraní z číselné řady, ale ponechá je jako popisek za číslem (např. jednotka "10kg").

  Zobrazení parametrů

  Parametry a jejich hodnoty lze zobrazovat v přehledné tabulce v detailu produktu.

  Vybrané parametry také zobrazíte v seznamu produktů u jednotlivých položky. Vybraným parametrům nastavíte funkci Zobrazit v seznamu produktů. Najdete ji v Nastavení / Produkty / Parametry. Vytvoříte si buď nový parametr nebo upravíte stávající pomocí ikonky .

  Parametry produktu také zákazníci uvidí v rychlém info. U položky v seznamu produktů klikněte na ikonku lupy . Otevře se vyskakovací okno s rychlými informacemi o produktu.

  Generování parametrů v produktu

  V okně pro nastavení parametrů si zaklikněte z nabídky ty, které chcete u produktu vygenerovat. Chybějící parametry vytvořte v modulu Nastavení / Produkty / Parametry. Do modulu se také prokliknete pomocí ikony 

  Jak přidat parametry k produktu

  Systém vygeneruje tabulku s vybranými parametry. Každý parametr obsahuje seznam hodnot. Zaškrtněte jednu nebo více hodnot. Chybějící hodnoty vytvořte v modulu Nastavení / Produkty / Parametry. Do modulu se také prokliknete pomocí ikony 

  Jednou nastavené parametry můžete využít také v nastavení variant a konfigurací produktu.

  Diskuse