Aktivaci Fio propojení můžete provést v administraci pod  Propojení / Fio.

Příchozí platby se jednou za půl hodiny importují do e-shopu tak, že se jednotlivé objednávky označí jako zaplacené. Platba se páruje na základě čísla variabilního symbolu objednávky (tj. číslo objednávky bez prefixu a postfixu) a hodnoty objednávky. Obě tyto hodnoty musí být shodné, jinak k párování nedojde.

V případě, že se správně spárují variabilní symboly platby a objednávky, ale částka nebude odpovídat, dorazí na nastavený email upozornění.

Převod peněz od zákazníka k vám

 • Bankovní převod
  • Zákazník převede peníze na váš účet.
  • Pokud se shoduje VS a částka, v administraci se označí objednávka jako zaplacená.
 • Dobírka
  • Zákazník předá peníze řidiči, který je odevzdá na depu.
  • Účetní oddělení dopravce provede bankovní převod jednotlivých plateb na váš účet.
  • Pokud se shoduje VS a částka, v administraci se označí objednávka jako zaplacená.
  • Někteří dopravci jako např. Zásilkovna však posílají vyúčtování peněž převzatých dobírkou v jedné platbě (v hodnotě součtu všech dobírek, které převzali). V takovém případě na účet nepříjdou platby odděleně a není tudíž možné je spárovat s jednotlivými objednávkami.  

Připojení účtů v jiných měnách

Pokud využíváte další Fio účty určené pro platby v různých měnách, stačí přidat další Token. Oddělují se středníkem bez mezer. Systém si už sám automaticky napáruje platbu na příslužný účet v dané měně.

Platnost Tokenu

Je možné, že platnost Tokenu máte ve svém Fio účtu časově omezenou. Jakmile Token expiruje, přestane párování plateb s e-shopem fungovat. 

Ověřte a znovu obnovte platnost Tokenu v banakovnictví Fio. Vše najdete v Nastavení / API.

Často se ptáte

U plateb v EUR zákazník ze Slovenska nemá možnost u určitých druhů plateb zadat VS. Ty VS píší do poznámky a následně se objednávka nespáruje s platbou.

Ano, jak říkáte a zákazníci na Slovensku u některých bank nemají možnost zadat VS. V takovém případě to obvykle vkládají do poznámky, na základě které však nemůže probíhat automatické párování plateb.

Nepomohla Vám tato nápověda?

Požádejte o radu zkušené eshopery v UPgates poradně.

UPgates poradna