Aktivaci Fio propojení můžete provést v administraci pod  Propojení / Fio.

Příchozí platby se jednou za půl hodiny importují do e-shopu tak, že se jednotlivé objednávky označí jako zaplacené. Platba se páruje na základě čísla variabilního symbolu objednávky (tj. číslo objednávky bez prefixu a postfixu) a hodnoty objednávky. Obě tyto hodnoty musí být shodné, jinak k párování nedojde.

V případě, že se správně spárují variabilní symboly platby a objednávky, ale částka nebude odpovídat, dorazí na nastavený email upozornění.

Nepomohla Vám tato nápověda?

Požádejte o radu zkušené eshopery v UPgates poradně.

UPgates poradna