Na základě kódu (u produktu, varianty, kategorie, objednávky a u zákazníka na základě emailové adresy) se položky ve vašem datovém souboru párují s položkami uloženými v databázi e-shopu. Kód musí být unikátní. Díky tomu je možné data v jednotlivých položkách aktualizovat importem (více zde).

Pokud u položky není vyplněn kód, import takovou položku neaktualizuje.

Pokud importujete datové soubory od více dodavatelů, může nastat problém s duplicitou kódů. Různí dodavatelé totiž mohou mít shodou okolností stejnou logiku kódování. V UPgates lze tento problém vyřešit nastavením prefixu před kód, čímž se zajistí unikátnost kódu. Více viz. níže. 

Další možnosti párování

  1. V levém sloupci administrace přejděte do modulu Produkty / Import. Případně si vyberte jiný modul s možností importu a postupujte obdobným způsobem.
  2. Vyberte import ze seznamu vytvořených importů nebo založte nový v průvodci (více zde). Na řádku klikněte na ikonku 
  3. Otevře se vyskakovací okno.
  4. Najeďte do oddílu Ostatní.

Párování variant produktů

Datové soubory mohou mít rozdílné přístupy k párování variant produktů. Toto řeší funkce Zpracovávání variant. Jakou možnost vybrat vám poradí poskytovatel datového souboru.

Standardní - V datovém souboru jsou definovány produkty a varianty tak, že produkty jsou obal a uvnitř něj jsou varianty. Tímto způsobem se položky založí a aktualizují. 

Párovat produkt s variantou - V datovém souboru jsou definovány pouze produkty. Varianty jsou také řešeny na úrovni produktů (takto to má program Pohoda). Je třeba si založit ručně varianty v administraci e-shopu pod stejnými kódy jako jsou v datovém souboru. Následně bude docházet k párování produktů na tyto varianty dle kódu.

Pokud neexistuje kód

U importu feedu Heureka a Zbozi.cz je třeba si vybrat jinou párovací značku než je běžný kód produktu, protože tyto feedy ho jednoduše neobsahují. UPgates toto již ve výchozím stavu má vyřešeno, nicméně si můžete zvolit i jiné alternativní nastavení z výběru Značka pro kód.

Heuréka

V importu Heuréky se vytvářejí skupiny produktů, které se do UPgates importují jako varianty podle společného ITEMGROUP_ID. Hodnota ITEMGROUP_ID se použije jako kód produktu, který má varianty.

Pokud produkt nemá varianty, použije se jako kód produktu hodnota z ITEM_ID.

Nepomohla Vám tato nápověda?

Požádejte o radu zkušené eshopery v UPgates poradně.

UPgates poradna