Plátce DPH

Nastavení, zda je provozovatel e-shopu plátcem DPH.

V Nastavení / Základní / Nastavení obchodu oddíl Hlavní můžete nastavit, zda zobrazení cen v e-shopu bude vycházet z toho, že provozovatel je plátcem DPH nebo není.

 • Ano - Jste plátcem DPH a proto se vám v administraci a na e-shopu zobrazí dvojí ceny - s DPH a bez DPH.
 • Ne - Nejste plátcem DPH a proto se vám v administraci a na e-shopu zobrazí jen jedna cena. Nebude mít žádný popis, zda se jedná o cenu s DPH, ale její výsledná hodnota bude včetně DPH. 

Ukládat ceny s DPH

Ve stejném modulu lze nastavit také, zda chcete ukládat do e-shopu ve výchozím stavu cenu s DPH. 

 • Ano - Ceníky jsou spravovány v cenách s DPH a ty mají být hezky zaokrouhlené na celé koruny. Obvykle to bývají maloobchodníci. 
 • Ne - Ceníky jsou spravovány v cenách bez DPH a ty mají být hezky zaokrouhlené na celé koruny. Obvykle to bývají velkoobchodníci.

Ověření plátce DPH

Ověření, zda je zákazník skutečně plátcem DPH. Funkci zejména oceníte v rámci prodeje do zahraničí. Systém je napojen na databázi VIES (VAT Information Exchange System) a ověřuje subjekty ve sídlící ve státech EU.

Upozornění! Občas se stane, že databáze pošle chybu nebo žádný výsledek ověření. V tom případě systém zahlásí chybu a ověření je třeba opakovat za chvíli.

Ověření v administraci

Po kliknutí na odkaz Oveřit plátce DPH se otevře vyskakovací okno s informací, zda je nebo není zákazník ověřen na základě podmínek ověření viz. níže. Funkce se vyskytuje v administraci na těchto místech:

 • Detail zákazníka - záložka Popis, oddíl Firemní údaje pole DIČ.
 • Detail objednávky - záložka Zákazník, oddíl Firemní údaje pole DIČ.

Nákup bez DPH pro plátce

Na e-shopu se ověření aktivuje zapnutím funkce Nákup bez DPH pro plátce. Přejděte do Nastavení / Základní / Nastavení obchodu oddíl Hlavní. Na následujících místech e-shopu přibude volba Plátce DPH:

 • Košík / Dodací údaje - Přejděte do dodacích údajů v košíku. Pole je součástí Firemních údajů.
 • Vytvořit účet - Je třeba být nepřihlášený. Přejděte do registračního formuláře zákazníka pro založení účtu. Pole je součástí Firemních údajů.
 • Profil zákazníka - Přihlašte se do svého zákaznického účtu a přejděte do záložky Profil. Pole je součástí Firemních údajů.

Pokud zákazník zaškrtnete pole Plátce DPH, na pozadí se spustí ověřování. V případě ověření zůstane pole nadále zaškrtnuté, v opačném případě se odškrtne.

Zahraniční plátce DPH

Pokud je zákazník ověřeným plátcem DPH a sídlo má v zahraníčí v rámci států EU (ostatní státy je třeba ověřit a zadat manuálně v administraci), ovlivní to zobrazní cen na e-shopu. Takovému zákazníkovi se zobrazí jen cena bez DPH a za tuto cenu provede objednávku a platbu.

Podmínky ověření

Aby byl plátce DPH označen jako ověřený, musí být splněno:

 • DIČ v databázi existuje v rámci příslušné země.
 • Název společnosti se přesně shoduje s názvem v databázi.

Nákup bez DPH pro plátce - V košíku je přidána možnost ověření, zda je zákazník/firma plátce DPH. Pokud je firma z jiné země než provozovatel e-shopu, nezobrazují se jí v košíku částky s DPH, ale pouze bez DPH. Rovněž budou uváděny pouze částky bez DPH ve vygenerované objednávce. Ověření probíhá na základě propojení na databázi VIES.

Diskuse