1. Nastavení propojení konektoru

1.1. Špatný název projektu

Zadáváte název projektu založeného v UPgates. Lze také zjistit z URL adresy (nazev-projektu.upgates.com část nezadáváte) nebo přímo v Nastavení / Propojení / Pohoda oddíl Instalace.

1.2. Špatný název databáze účetní jednotky

Zadáním špatného názvu může dojít k nefunkčnosti stahování objednávek. Většinou k této chybě dochází při překlenutí účetního období.

1.3. Špatné IČ účetní jednotky

IČ se musí shodovat s vyplněným IČ v administraci projektu pod  Nastavení / Základní / Nastavení obchodu / Fakturační údaje.

2. Aktualizace Pohody

2.1. Po zapnutí Pohody vyskakuje okno pro aktualizaci programu

Pokud po manuálním zapnutí čeká aktualizace Pohody, je třeba ji provést, bez provedené aktualizace Connector nebude fungovat.

2.2. Pohoda je již aktualizována, ale Connector stále nefunguje

Po aktualizaci Pohody je nutné provést restart PC/Serveru dle typu Pohody.

3. Verze Konektoru

Zkontrolujte si zda máte aktuální verzi konektoru. Verzi konektoru vidíte v hlavičce spuštěného programu a tato verze musí sedět s administrací. V administraci naleznete verzi pod   Propojení / Pohoda 

 

Konektor se pouze přeinstaluje, není nutné provádět znovu nastavení. Konektor musí být v průběhu přeinstalace vypnutý.

4. Nenaimportovaly se produkty z Pohody do e-shopu

4.1. Produkty nemají povolen příznak "Internet"

V Pohodě musíte mít na záložce Internet produkty povolené pro internetový prodej. Neoznačené produkty se nebudou z Pohody přenášet do e-shopu.

4.2. Nenaimportovaly se vám obrázky nebo soubory

Zkontrolujte si cestu k dokumentům firmy. Cestu naleznete v Pohodě pod Nastavení / Globální nastavení a v levém sloupci Dokumenty.

1) Musíte mít zaškrtnuto používat složku dokumentů firmy
2) Cesta musí být úplná včetně názvu firmy

Správně:

např. C:\Users\pohoda_data\Dokumenty\Novák

Špatně:

C:\Users\pohoda_data\Dokumenty\ cesta k dokumentům je neúplná, neobsahuje totiž firmu

3) Složka dokumentů firmy musí být na lokálním úložišti s Pohodu, nesmí se jednat o síťový disk.

4.3. Nenaimportovaly se mi ceny do e-shopu z Pohody

Ceny z Pohody se párují na základě názvů ceníků. Ceník v Pohodě se musí shodovat s názvem ceníku v e-shopu. Ceníky naleznete v administraci pod Nastavení / Produkty / Ceníky.

5. Objednávky

5.1. Nepárují se mi produkty zasílané v objednávce s těmi v Pohodě

Objednávka z e-shopu se přenese do Pohody, ale její produkty se nespárují s těmi, které máte v databázi Pohody? V podstatě se položky objednávky přenesou jako textové? Párování produktů v objednávce probíhá na základě kódu produktu.

5.2. Chci přenášet pouze objednávky do Pohody

Pokud chcete importovat z e-shopu do Pohody pouze objednávky a produty nikoliv, v sekci Import produktů / Konfigurace nastavte všechna datová pole na nezpracovávat.

6. Zaslání ladících informací konektoru na technickou podporu

Pokud vám žádná z výše uvedených možností nepomohla a přenos vám stále nefunguje, vygenerujte ladící informace a zašlete je na technickou podporu podpora@upgates.cz. Pokud je soubor větší než 15MB můžete využít online úložiště https://www.uschovna.cz/

6.1. Kde vygenerovat ladící informace?

Ladící informace lze vygenerovat v konektoru ve vámi vytvořeném propojení pod tlačítkem Nastavení.

7. Exportování všech dat z Pohody

Pohoda nově posílá pouze změny u již importovaných produktů. V případě problému typu neaktualizace produktů, nezakládání nových produktů nebo nesprávná aktivace/deaktivace produktů aj. vyexportujte prosím všechny produkty do e-shopu pomocí volby v konektoru.

Diskuse