Point of sale (POS)

Point of Sale (POS), neboli místo prodeje, je termín, který označuje místo, kde dochází k transakci mezi prodejcem a kupujícím. Toto může být jak fyzické místo, například obchod nebo kasa v restauraci, tak virtuální místo, jako je například webová stránka pro e-commerce.

V kontextu retailu a e-commerce, POS také odkazuje na systémy, které řídí tuto transakci. POS systémy jsou kritickou složkou pro jakýkoliv maloobchodní podnik. Tyto systémy nejenže zpracovávají platby, ale také sledují prodeje, řídí zásoby, spravují zákaznické informace a mnoho dalšího.

POS systémy mohou mít různé formy a mohou být přizpůsobeny specifickým potřebám podniku. Pro fyzické prodejny může být POS systém stacionární, kde je prodejce u pokladny, nebo mobilní, kde se platby zpracovávají přímo u zákazníka pomocí mobilního zařízení.

V online prostředí, POS systém funguje jako nákupní košík na webové stránce, který umožňuje zákazníkům prohlížet produkty, přidávat je do košíku a poté provést nákup. Tyto systémy také často integrují platební brány pro zpracování plateb a mohou také poskytovat analytické nástroje pro sledování prodeje a chování zákazníků.

V dnešní době se stále více POS systémů stává cloudovými, což umožňuje přístup k systému odkudkoli a kdykoli. To je obzvláště výhodné pro podniky, které potřebují sledovat své prodeje a zásoby v reálném čase napříč různými prodejnami nebo skladovými prostory.

Další článek
Plugin