U zákazníka si můžete vložit poznámku s informací, že se např. jedná o problémového zákazníka.

Zobrazení poznámky

  • Detail zákazníka - sekce Zákazníci / Seznam zákazníků.
  • Seznam zákazníků - zobrazte sloupec Poznámka v Seznamu zákazníků. Více zde.
  • Detail objednávky - sekce Objednávky / Seznam objednávek, záložka Zákazník, oddíl Rozšířené.
  • Seznam objednávek - zobrazte sloupec Poznámka k zákazníkovi v Seznamu objednávek. Více zde.

Postup v administraci

  1. V menu administrace zvolte sekci Zákazníci / Seznam zákazníků. Případně lze také upravovat v detailu objednávky v záložce Zákazník, oddíl Rozšířené.
  2. Vyberte konkrétního zákazníka.
  3. Ujistěte se, že jste v záložce Popis.
  4. Přejděte do oddílu Rozšířené.
  5. Vyplňte pole Poznámka.
  6. Provedené změny Uložte.

Nepomohla Vám tato nápověda?

Požádejte o radu zkušené eshopery v UPgates poradně.

UPgates poradna