Do faktury lze nastavit obecnou poznámku, např. "Jsme plátci DPH". Ta se objeví ve všech vygenerovaných fakturách, případně dobropisech.

Obecná poznámka

Postup v administraci

  1. V menu administrace zvolte sekci Nastavení / Objednávky / Fakturace.
  2. Vyplňte pole Poznámka ve faktuře.
  3. Uložte.

Individuální poznámka

Pod obecnou poznámku lze vložit také individuální poznámku, kterou si můžete vyplnit přímo v detailu konkrétní objednávky. Můžete zde uvádět nějaké bližší informace o objednávce, specifické požadavky zákazníka atp.

Popis v administraci

  1. V menu administrace zvolte sekci Objednávky / Seznam objednávek.
  2. Klikněte na požadovanou objednávku.
  3. Přejděte do oddílu Vlastní pole.
  4. Přidejte předdefinované pole Poznámka ve faktuře. Více zde.
  5. Vyplňte hodnotu vlastního pole.
  6. Provedené změny Uložte.

Přidání poznámky do faktury v obchodním případu

Zobrazení v dokumentu

Text, který se zadává do této poznámky se ve výchozím nastavení zobrazí pod souhrnem položek ve faktuře.

Nepomohla Vám tato nápověda?

Požádejte o radu zkušené eshopery v UPgates poradně.

UPgates poradna