UPgates umožňuje detailně nastavit možnosti zpracování dat, které do systému importujete. Některá data chcete importovat jen jednou, když se položka zakládá, jiná zase pravidelně aktualizovat.

Nápovědu si ukážeme na modulu Produkty.

Postup v administraci

 1. V levém sloupci administrace přejděte do modulu Produkty / Import. Případně si vyberte jiný modul s možností importu a postupujte obdobným způsobem.
 2. Vyberte import ze seznamu vytvořených importů nebo založte nový v průvodci (více zde). Na řádku klikněte na ikonku 
 3. Otevře se vyskakovací okno.
 4. Najeďte do oddílu Nastavení dat.

Na obrázku níže jsou znázorněny možnosti různých nastavení.

 1. Název produktu se importuje při zakládání položky a v dalších importech se také aktualizuje.
 2. EAN se importuje pouze při zakládání položky a v dalších importech se již neaktualizuje.
 3. Výrobce se v importu zcela ignoruje.
 4. Cena se při zakládání položky neimportuje. Jakmile si ji vyplníte (ručně v administraci), začne se pomocí importu aktualizovat.

Úprava cen v importu

Potřebujete snížit nebo zvýšit importované ceny produktů o určité procento?

Příklad: Importujete ceny bez DPH a vy potřebuje ukládat do e-shopu ceny s DPH? Stačí si vložit procentuální sazbu DPH a o ni se ceny automaticky zvýší.
Příklad: Další možností využití je, že v datovém souboru od dodavatele dostáváte ceny bez započtení vaší marže. Stačí si vložit procentuální výši marže a o ni se ceny zvýší.

 1. Postupujte dle návodu výše, ale místo oddílu Nastavení dat najeďte do oddílu Ostatní.
 2. Nastavte hodnotu pole Marže v procentech (pouze číslo).
 3. Uložte úpravy. 

Nepomohla Vám tato nápověda?

Požádejte o radu zkušené eshopery v UPgates poradně.

UPgates poradna