Přesměrování lze definovat hromadně v Nastavení (Nastavení / Systémové / Přesměrování).

Pokud v zápisu neuvedete kód přesměrování, automaticky systém předpokládá použití kódu 301 (permanentní přesměrování).

Manuální přesměrování

Kliknutím na tlačítko Vytvořit přesměrování, se otevře vyskakovací okno pro manuální přesměrování.

Stará adresa

 • Doména - pokud zde zvolíte Vše, bude přesměrování fungovat na všech doménách na projektu nebo můžete vybrat konkrétní.
 • URL - zapíšete pouze URL bez domény
 • Použít regulární výrazy - Lze využít výrazy dle dokumentace MySQL, pro přesměrování určitého formátu řetězce.
Pro správné přesměrování je nutné, aby URL adresa původní stránky nebyla funkční a dostupná (hláška 404). U přesměrování stránky e-shopu je nutné v administraci zrušit její zobrazení na webu. Taková URL lze následně přesměrovat na novou.

Nová adresa

 • Doména - nová URL, můžete vybrat buď jednu z konkrétních domén, nebo nic
 • URL -  zapíšete pouze URL bez domény nebo pokud v doméně nevyberete nic, tak se zapisuje celá URL adresa i s doménou

Kód

výchozí hodnota je 301 (pernamentní přesměrování), více o kódech níže
 • 301 Moved Permanently - Tento a všechny budoucí požadavky by měly být směrovány na dané URL.
 • 302 Found - Nejvíce používaný pro přesměrování. Moderní prohlížeče ho implementují kód 302 funkcionalitou 303.
 • 303 See Other (since HTTP/1.1) - Odpověď na požadavek může být nalezena na jiném URI pomocí metody GET.
 • 304 Not Modified - Indikuje, že od posledního požadavku se zdrojový dokument nezměnil. Odpověď s tímto kódem nesmí obsahovat tělo.
 • 305 Use Proxy (since HTTP/1.1) - Indikuje, že od posledního požadavku se zdrojový dokument nezměnil. Odpověď s tímto kódem nesmí obsahovat tělo.
 • 306 Switch Proxy - Je rezervován, ale nepoužit.
 • 307 Temporary Redirect (since HTTP/1.1) - Stránka byla dočasně přesunuta na jiné místo.

Import přesměrování

Přesměrování je možné vložit hromadně za pomocí CSV souboru.

Struktura CSV pro přesměrování

/stara-url-adresa-bez-domeny; /nova-url-adresa-bez-domeny; kod-presmerovani

URL adresy zapisujete bez hlavní domény v relativním tvaru (pouze relativní část včetně prvního lomítka). Konkrétní zápis pro přesměrování 301 tedy může vypadat takto:

/koupelny-a-loznice; /nove-koupelny-a-loznice; 301

Přesměrování pomocí vlastních polí

Přesměrování je možné i pomocí vlastních polí v detailu jednotlivých modulů (produkty, kategorie, stránka, článek, aktuality, rádce). Jedná se o předdefinové pole Přesměrování 301. Lze vložit více adres najednou, každou na jeden řádek. Adresy se píšou bez domény, doména se vezme z jazyku, ve kterém je hodnota vlastního pole napsaná.

Diskuse