Přidání alternativních produktů k položce pomáhá zákazníkovi si lépe vybrat konkrétní produkt na vašem obchodě. Přidáním nebo odebráním alternativních produktů nedochází je jejich fyzickému vytvoření nebo odstranění. Systém na základě tohoto nastavení vytváří pouze interní vazby, u kterého produktu se má který zobrazovat.

Přidáním vazby nedojde k založení nového produktu, stejně tak, jako jejím odstraněním nedojde ke smazání produktu.

Postup v administraci

  1. V menu administrace zvolte sekci Produkty / Seznam produktů.
  2. Vyberte produkt, pro který chcete nastavit alternativy.
  3. Přepněte z karty Popis na kartu Související.
  4. V oddílu Alternativní klikněte na "+ Přidat produkty".
  5. Ve vyskakovacím okně vyhledejte produkt, který chcete nastavit jako alternativní.
  6. Klikněte na tlačítko "Přidat".

Hromadné přidání alternativních produktů

Hromadné úpravy alternativních produktů vám umožní rychle spravovat větší množství položek. Kromě základní možnosti přidávat produkty pojednom, nabízí systém pokročilou funkci Přidat oboustrannou vazbu a Propojit vše (více zde).

Postup v administraci

1. Proveďte základní nastavení hromadných úprav produktů a poté pokračujte v postupu níže.

  1. V oddílu Alternativní klikněte na "+ Přidat produkty".
  2. Ve vyskakovacím okně vyhledejte produkty, které chcete nastavit jako alternativní.
  3. Klikněte na tlačítko "Přidat".

Diskuse
Často se ptáte

Nepomohla Vám tato nápověda?

Požádejte o radu zkušené eshopery v UPgates poradně.

UPgates poradna