Uživatelům, kteří mají přístup do vaší administrace můžete nastavit konkrétní roli, která definuje práva nakládat s obsahem administrace.

Příklad: Pokud chcete dát přístup do administrace grafikovi, můžete mu povolit práva pro modul Grafika / Designer. Pokud si ale budete chtít vše před překlopením na ostrou doménu nejdříve sami zkontrolovat, nedávejte mu práva na modul Grafika / Finalizace.

Postup v administraci 

  1. V menu administrace zvolte sekci Nastavení / Administrace / Uživatelé.
  2. Zvolte záložku Uživatelské role.
  3. Klikněte na tlačítko "Nová".
  4. Vyplňte požadované údaje.
  5. Klikněte uložit.

Tvorba a úprava práv uživatelů

Nepomohla Vám tato nápověda?

Požádejte o radu zkušené eshopery v UPgates poradně.

UPgates poradna