Pro práci na pokladně je třeba přihlásit prodavače, který bude kasu obsluhovat. V tomto oddílu můžete založit nové prodavače nebo spravovat stávající.

Postup v administraci

1. Vytvořte uživatelskou roli  na správu pokladny podle návodu a pokračujte dále.

2. Vytvořte uživatelský účet podle návodu a pokračujte dále.