Nejdříve je třeba vytvořit daný parametr. Teprve následně je možné s ním dále pracovat a zobrazit jej dle potřeby.

Vytvoření parametru

  1. V menu administrace zvolte sekci Nastavení / Produkty / Parametry.
  2. Klikněte na tlačítko + Nový.
  3. Ve vyskakovacím okně vyplňte požadované údaje.
  4. Uložte.

Takto vytvořené parametry můžete následně využít pro zobrazení v popisu produktu, v nastavení variant a konfigurací produktu. Více zde.

Přidání parametru k produktu

Vytvořený parametr je možné přidat do produktu následujícím způsobem.

Na základě přiřazení parametru k produktu dojde automaticky k vytvoření filtru, pomocí kterého může zákazník filtrovat v seznamu produktů dle daného parametru. Více zde.

Popis v administraci

  1. V menu administrace zvolte sekci Produkty / Seznam produktů.
  2. Vyberte produkt, u kterého chcete přidat parametry.
  3. Sjeďte níže na oddíl Parametry.
  4. Klikněte na tlačítko + Nový.
  5. Pomocí ikony + otevřete parametry, které chcete zobrazovat.
  6. Vyberte konkrétní hodnoty parametru.

Hromadné úpravy parametrů

V případě, že chcete změnit parametry a jejich hodnoty u více produktů najednou, není třeba to dělat ručně pro každý produkt zvlášť. Více zde. 

Import dat

Parametry lze hromadně aktualizovat také pomocí importu. Více zde.

Nepomohla Vám tato nápověda?

Požádejte o radu zkušené eshopery v UPgates poradně.

UPgates poradna