U každé z řad je možné před a za generované číslo nastavit vlastní identifikátor.

Toto nastavení slouží především pro možnost odlišení číselných řad různých účetních období. Obvykle se na začátku roku začíná novou číselnou řadu tak, že změníte např. předponu na rok a číslo nastavíte na 00001. První vytvořený dokument v novém roce 2020 tak bude mít označení 202000001. 

Postup v administraci

 1. V menu administrace zvolte sekci Nastavení / Základní / Číselné řady.
 2. Do předpony a koncovky vložíte části kódu, které zůstávají neměnné a identifikují samotný dokument, případně účetní období.
 3. V prostředním poli zadejte počáteční číslo číselné řady. Následující vygenerovaný dokument toto číslo zvýší o jeden.
 4. Uložte.

Konečnou podobu kódu číselné řady najdete pod formulářovými poli číselné řady. Viz. náhled výše.

  Změny se neprojeví u dokumentů vytvořených zpětně. V případě potřeby lze vygenerované číslo v konkrétních případech ručně změnit.

  Nepomohla Vám tato nápověda?

  Požádejte o radu zkušené eshopery v UPgates poradně.

  UPgates poradna