U každé z řad je možné před a za generované číslo nastavit vlastní identifikátor.

Toto nastavení slouží především pro možnost odlišení číselných řad různých účetních období. Obvykle se na začátku roku začíná novou číselnou řadu tak, že změníte např. předponu na rok a číslo nastavíte na 00001. První vytvořený dokument v novém roce 2020 tak bude mít označení 202000001. 

Postup v administraci

 1. V menu administrace zvolte sekci Nastavení / Základní / Číselné řady.
 2. Upravte číselné řady dle potřeby.
 3. Uložte.

Konečnou podobu kódu číselné řady najdete pod formulářovými poli číselné řady.

  Změny se neprojeví u dokumentů vytvořených zpětně. V případě potřeby lze vygenerované číslo v konkrétních případech ručně změnit.

  Diskuse
  Často se ptáte

  Nepomohla Vám tato nápověda?

  Požádejte o radu zkušené eshopery v UPgates poradně.

  UPgates poradna