U každé z řad je možné nastavit si vlastní části konečného označení. Jeho konečný náhled najdete u daného nastavení číselné řady.

Postup v administraci

  1. V menu administrace zvolte sekci Nastavení / Základní / Číselné řady.
  2. Upravte číselné řady dle potřeby.
  3. Uložte.

    Změny se neprojeví u dokumentů vytvořených zpětně. V případě potřeby lze vygenerované číslo v konkrétních případech ručně změnit.