Články po jejich vytvoření musíte přidat k dané kategorii, aby se správně zobrazovaly. 

Popis v administraci

  1. Zvolte sekci Kategorie / Seznam kategorií.
  2. Klikněte na kategorii, ke které chcete článek přidat.
  3. Sjeďte níže do oddílu Články.
  4. Klikněte na "Nový".
  5. Klikněte na tlačítko přidat u daného článku.
  6. Uložte provedené změny.