Do faktur můžete v administraci snadno nastavit vkládání informace o dodací adrese zákazníka.

Postup v administraci

  1. V menu administace zvolte sekci Nastavení / Objednávky / Fakturace.
  2. Zaškrtněte pole Vkládat dodací adresu.
  3. Uložte.