Doporučené produkty můžete vložit buď do kategorií nebo na hlavní stránku. Slouží k podpoře prodeje uvedených produktů.

Typ kategorie musí být v tomto případě nastaven na Stránka s produkty. V opačném případě se oddíl Doporučené nebude u kategorie zobrazovat!

Popis v administraci

  1. V menu administrace zvole sekci Kategorie / Seznam kategorií.
  2. Zvolte kategorii, ve které chcete doporučené produkty zobrazit.
  3. Sjeďte níže do oddílu Doporučené.
  4. Klikněte na tlačítko "+ Nový".
  5. Najděte produkty, které chcete doporučit a klikněte "Přidat" na jejich řádku.
  6. Uložte provedené změny.

Obdobným způsobem je možné nastavit doporučené produkty na hlavní stránce. V takovém případě zvolte sekci Kategorie / Hlavní stránka.

Nepomohla Vám tato nápověda?

Požádejte o radu zkušené eshopery v UPgates poradně.

UPgates poradna