Doporučené produkty můžete vložit buď do kategorií nebo na hlavní stránku. Slouží k podpoře prodeje uvedených artiklů.

Popis v administraci

  1. V menu administrace zvole sekci Kategorie / Hlavní stránka.
  2. Sjeďte níže do oddílu Doporučené.
  3. Klikněte na tlačítko "+ Nový".
  4. Najděte produkty, které chcete doporučit a klikněte "Přidat" na jejich řádku.
  5. Uložte provedené změny.