Typy jazykových mutací

Na hlavní doméně (zdarma)

Váš e-shop může mít neomezený počet jazykových mutací zdarma (neplatí pro tarif Bronze, který je omezen na jeden jazyk). Adresa jazykové mutace může vypadat např. takto:

https://www.xxxxxxxx.cz/sk

Na vlastní doméně (za příplatek)

Jazykovou mutaci je možné provozovat také na vlastní doméně, tedy jiné doméně, než je hlavní. V tomto případě se jedná o příplatkovou službu. Příklad mutace by tedy vypadal takto:

https://www.xxxxxxxx.sk

Multieshop (za příplatek)

Pomocí jazykových mutací můžete nastavit satelitní e-shopy. Na jedné administraci tak lze provozovat více e-shopů. Více v článku o doménách.

Vytvoření jazykové mutace

Přejděte do Nastavení / Základní / Jazyky. V modulu vidíte vždy jeden hlavní jazyk, který nelze smazat a váže se na hlavní doménu a výchozí měnu. Vytvořte si novou jazykovou mutaci.

Dokud nebudete mít jazykovou mutaci přeloženou, nezatrhávejte možnost aktivní. Mutace bude na e-shopu skrytá (nezobrazí se ani vlaječky pro její přepnutí), ale v administraci bude aktivní a vy si ji budete moci překládat.

Zkopírování obsahu a překladů z...

V okně založení jazykové mutace najdete ještě dvě další zajímavé funkce. Pomocí kopírovat obsah z... přenesete z již vytvořené mutace do nově zakládané mutace kompletní obsah a nastavení vašeho e-shopu, které jste si vyplnili v redakčním systému.

Kopírovat překlady z... přenáší pouze obsah systémové texty jako překlady, systémové emaily a dokumenty.

Přepínání měn

Díky těmto funkcím lze mimo jiné vytvořit možnost přepínání měny v rámci jednoho jazyka. Založíte si libovolnou jazykovou mutaci, o které víte, že ji pravděpodobně nikdy v budoucnu nebudete používat. Nastavíte jí ty měna. V obou jazykových mutacích pak budete udržovat totožný obsah. Ve výchozím stavu se po vybrání typu měna automaticky odškrtne pole indexace (oddíl Rozšířené). Doporučujeme toto zachovat kvůli zamezení duplicitního obshau měnové mutace.

Překlady

Po založení e-shopu jsou vám k dispozici hotové překlady v češtině, slovenštiněangličtině. Ostatní jazyky jsou zobrazeny standardně v angličtině do okamžiku než si daný text přeložíte.

Po založení nové jazykové mutace se napříč celou administrací aktivuje funkce zobrazit v jazyku. Obsahuje zaškrtávací pole označující jednotlivé jazykové mutace. Zaškrtněte ty mutace, ve kterých se má daný obsah zobrazovat. Viz. níže obrázek detailu produktu. Říká, že produkt se bude zobrazovat ve všech mutacích a nabízí k tomu pole pro překlady.

Pro kompletní překlad jazykové mutace je třeba postupně projít vešekerý obsah a nastavení administrace. Všude, kde se objeví nová pole pro překlad, je třeba je doplnit nebo upravit. Nejčastěji se zapomíná na názvy parametrů, dostupností, stavů objednávek, překlady dokumentů a systémových emailů.

Překlady

Seznam slov a sousloví, která nejsou obsahem modulů redakčního systému (kategorie, články, produkty, bannery atd.). Výrazy typu "Přihlásit", "Vytvořit účet", "Mapa stránek" nebo "Košík" jsou nakódovány do grafiky e-shopu. V překladech si je můžete upravit a případně přeložit do dalších jazykových mutací.

Příklad Vytvořit účet:

V administraci pod Obsah / Překlady si vyhledáte výraz Vytvořit účet.

Tomuto výrazu jednoduše doplníte překlad dle jazykové mutace pomocí ikony .

Diskuse