V detailu vybrané položky (produktu, kategorie, článku atd.) lze přidat obrázek. Ten je ve výchozím nastavení buď prázdný nebo už nějaké vložené obrázky obsahuje.

Postup v administraci

  1. V menu adminstrace zvolte sekci, do které chcete obrázek vložit.
  2. Kliněte na danou položku.
  3. Sjeďte níže do oddílu Obrázky.
  4. Kliněte na tlačítko "Nový".

4. Vložte obrázek pomocí správce souborů a uložte změny.