Po vytvoření parametru je možné jej přidat do popisu produktu následujícím způsobem.

Popis v administraci

  1. V menu administrace zvolte sekci Produkty / Seznam produktů.
  2. Klikněte na produkt, u kterého chcete parametry nastavit.
  3. Sjeďte níže na oddíl Parametry.
  4. Klikněte na tlačítko "Nový".
  5. Označte, které sady parametrů chcete zobrazovat.
  6. Zaškrtněte, které hodnoty parametru mají být pro daný produkt aktivní.