Po vytvoření parametru je možné jej přidat do popisu produktu následujícím způsobem. Na základě přiřazení parametrů k produktu dojde automaticky k vytvoření filtrů. Pomocí nich může zákazník filtrovat mezi nabízenými produkty dle těchto vložených parametru. Filtrování není technicky možné na stránce s výrobci. Kromě totoho způsobu použití parametrů z nich můžete udělat také varianty (více zde) nebo konfigurace (více zde). 

Popis v administraci

  1. V menu administrace zvolte sekci Produkty / Seznam produktů.
  2. Klikněte na produkt, u kterého chcete parametry nastavit.
  3. Sjeďte níže na oddíl Parametry.
  4. Klikněte na tlačítko "Nový".
  5. Označte, které sady parametrů chcete zobrazovat.
  6. Zaškrtněte, které hodnoty parametru mají být pro daný produkt aktivní.

Zobrazení na e-shopu

Hromadná změna parametrů u více produktů

Hromadné úpravy produktů vám umožní rychle spravovat větší množství položek.

Postup v administraci

1. Proveďte základní nastavení hromadných úprav produktů a poté pokračujte v postupu níže.

  1. V oddílu Hlavní klikněte na tužku u možnosti "Parametry".
  2. Kliknutím na "+" rozevřete sadu, u které chcete dělat změny.
  3. Kliknutím na ikonku tužky upravte požadované hodnoty.
  4. Uložte.

Diskuse
Často se ptáte

Nepomohla Vám tato nápověda?

Požádejte o radu zkušené eshopery v UPgates poradně.

UPgates poradna