Text zprávy si vyplňujete v textového editoru podobně jako když píšete obsah stránky e-shopu.

Do přílohy lze vložit dokumenty, např. objednávku nebo fakturu, nebo jakýkoli soubor.

Postup v administraci

  1. V menu administrace zvolte sekci Nastavení / Emaily / Systémové emaily.
  2. Klikněte na šablonu, kterou chcete upravovat.
  3. V oddílu Přílohy vyberte Dokumenty, které se přiloží k systémovému emailu, pokud v tu chvíli existují. 
  4. V oddílu Přílohy vložte Soubor, který se odešle jako příloha systémového emailu. Ten je třeba nejdříve nahrát do Správce souborů (více zde). Souborem může být např. PDF s obchodními podmínkami atp. 
  5. Uložte.

Přílohy systémových emailů - dokumenty nebo soubory

Generování neexistujícího dokumentu

Může se stát, že odešlete systémový email, v jehož příloze je nastaven dokument, který však nebyl zatím vygenerován. Případně systém automaticky vygeneruje email zákazníkovi na základě změny stavu objednávky. Více zde.

Dle typu dokumentu mohou nastat tyto situace:

  • Faktura, dobropis, účtenka - pokud zatím neexistují, nedojde k jejich dogenerování a zákazníkovi se neodešlou.
  • Objednávka a ostatní - pokud zatím neexistují, dojde k jejich dogenerování a zákazníkovi se odešlou. 

Nepomohla Vám tato nápověda?

Požádejte o radu zkušené eshopery v UPgates poradně.

UPgates poradna